INLÄMNINGSUPPGIFTER I EKONOMISK MATEMATIK

advertisement
INLÄMNINGSUPPGIFTER I EKONOMISK MATEMATIK
Inlämningsuppgifterna är obligatoriska och utgör en tredjedel av kursvitsordet.
Sista inlämningsdatum är måndagen den 19.5 kl 16. Man lämna in uppgifterna på
lektionen, i mitt fack eller per mejl till [email protected]
Räkna alla uppgifter. Varje uppgift är värd 6 poäng.
1. Bilda en indexserie som beskriver prisutvecklingen på bensin. (2007 = 100)
Bensin 95E (€/liter)
2007
2008
2009
2010
1,18
1,42
1,16
1,36
Beräkna med hjälp av indexvärdena hur många procent bensinpriserna har
förändrats
a) år 2010 jämfört med 2007
b) år 2009 jämfört med 2008.
2. Använd följande tabell för konsumentprisindex.
a) Räkna ut x (Tips: totalindexet är ett vägt medelvärde.)
b) Räkna ut y
c) Hur stor var inflationen år 2013?
År
2010
2011
2012
2013
0
Totalindex/Vikt
100
103,4
x
107,9
1
142,2
100
106,3
111,8
117,7
2
52,9
100
100,8
107,9
110,3
3
54,3
100
101,2
103,9
102,6
4
219,6
100
106,3
108,1
108,5
5
58,3
100
102,3
103,9
105,4
6
54,4
100
100,7
101,1
102,9
7
128,4
100
103,9
108,6
y
8
20,8
100
98,0
91,7
85,6
9
123,9
100
99,7
100,2
100,8
10
4,9
100
103,2
105
107,9
FÖRNÖDENHETSGRUPPERNA: 0. Totalindex, 01. Livsmedel och
alkoholfria drycker, 02. Alkoholdrycker och tobak, 03. Kläder och skor, 04.
Boende, vatten, el och övriga bränslen, 05. Möbler, hushållsmaskiner och
allmän vård av hemmet, 06. Hälsa, 07. Trafik 08. Information, 09. Kultur och
fritid, 10. Utbildning, 11. Restaurang och hotell, 12. Övriga varor och tjänster.
3. Anta att man år 2010 går till butiken och köper mat för 45 € och cider för 20 €.
Hur mycket skulle inköpet kosta år 2013? Använd tabellen från förra
uppgiften.
11
73,2
100
102,5
106,4
111,1
4. Carola tankar sin bil med 30 liter 95-oktanig bensin. Bensinpriset på
servisstationen är 1,597 €/liter. Mervärdesskatten på bränsle är 24 %.
a) Hur stort är det skattefria priset på tankningen?
b) Hur stor andel av priset är skatt?
5. Petter sätter in 2 000 € på banken den 23.5 och tar ut pengarna den 12.11. Hur
mycket kunde han lyfta då räntesatsen är 2 % ? Räkna med en källskatt på
28%. Tiden räknas på franskt vis.
6. Hur stort är arbetsinkomstavdraget då inkomsten är
a) 32 000 €
b) 60 000 € ?
Hur stor är inkomstskatten då inkomsten är
c) 32 000 €
d) 60 000 € ?
7. Räntesatsen på ett konto är 3,5 %. Till hur mycket växer en deposition på
1 000 € om källskatten
a) inte beaktas b) är 30 % ?
8. En familj tar ett lån på 27 000 € med räntesatsen 5,4 % p.a. Lånet amorteras i
lika stora rater (fast amortering). Återbetalningstiden är fem år och lånet
amorteras varje månad. Beräkna den totala räntan på lånet. Använd formeln för
aritmetisk summa eller gör uppgiften med kalkylblad (förklara i så fall hur du
har ställt upp det).
9. Peter sommarjobbade och tjänade sammanlagt 4 500 €.
a) Räkna ut hur stort förvärvsinkomstavdraget blir.
b) Räkna ut hur stort grundavdraget blir.
c) Beräkna kommunalskatten då öreskoden är 21 %.
10.Lisa tar ett annuiteslån på 155 000 € med räntesatsen 4,2 % för att köpa bostad.
Lånetiden är 15 år och avbetalningarna görs varje månad.
a) Hur stor är annuiteten?
b) Hur mycket av lånet återstår efter halva tiden (sju år och sex månader)?
Download