Presentation VO Barnkirurgi - Samverkansnämnden Uppsala

advertisement
VO Barnkirurgi
Erik Sköldenberg
VO Barnkirurgi
•
•
•
•
•
Utbildningar
Kliniskt nätverk
Regionsdag högspec. Kirurgi
Förslag forskningssamarbete
Kirurgisk utveckling: Gastrostomier
VO Barnkirurgi:
Utbildningsinsatser 2014-2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Läkarprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Kurs i vård av akut sjuka barn för läk.
Utbildningsdag för Uppsala-Örebroregionens ssk och
usk
Kurs i barnurologi och uro-nefrologi
Kurs i Barngastrokirurgi och gastroenterologi
Handledning randande ST-läkare
Regionala forskningssamarbeten
1 – 2 = LUL
3 – 8 = Regionen / Nationellt
Deltagarförteckning Vård av akut sjuka barn 25-29/8 2014
Namn
Titel
Klinik/Sjukhus
Frida Tirén
Underläkare
Barnkirurgen, Akademiska sjukhuset
Louise Tuma
Underläkare
Barnkirurgen, Akademiska sjukhuset
Kevin Saleh
Underläkare
Boris Bajic
Underläkare
Martin Löfling Skogar
ST-läkare
Tomas Lorant
ST-läkare
Hanna Andersson
Underläkare
Parya Rad
Underläkare
Ann-Mari Kinnumen
ST-läkare
Linnea Karlsson
Underläkare
Abudi Mohamed
Anna Persson
ST-läkare
Sami Martin Sundström
Stina Lemoine
Yousif Matty Yousef
ST-läkare
ST-läkare
ST-läkare
ST-läkare
Barnkirurgen, Akademiska sjukhuset
Barnkirurgen, Akademiska sjukhuset
Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset
Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset
Pediatriken, Akademiska sjukhuset
Pediatriken, Akademiska sjukhuset
Kirurgkliniken, Falu lasarett
Barnkliniken, Örebro universitetssjukhus
Kirurgkliniken, Gävle sjukhus
Kirurgkliniken, Gävle sjukhus
Kirurgkliniken, Gävle sjukhus
Primärvården
Primärvården
= inbjuden från annat landsting
Pedagogik: 4,4 (av 5)
Relevans: 4,5 (av 5)
LIPUS-certifierad.
Samarbete med
universitetets enhet
för uppdragsutbildning
Pediatrisk gastrointestinal kirurgi
och gastroenterologi
Ny kurs som
planeras 2015
Grundläggande kurs om gastrointestinala
missbildningar och sjukdomar hos barn
Säker kirurgi på barn –
Kliniskt nätverk 2015
• Injudan samtliga VC Uro+kir (m kopia
VC Pediatrik)
• Målgrupp: kirurger med barnansvar
• Återkommande utbildningsmöten
(roterande)
• Blogg + hemsida / Sjunet
• Mål: ständigt uppdaterad ”hemmakirurg”
Regionmöte om högspecialiserad kirurgisk vård för barn
torsdag 5/3 12:00 – fredag 6/3 15:00, 2015
Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
Målgrupp: verksamhetschefer (motsvarande) vid kirurgiska, urologiska,
anestesiologiska och pediatriska VO inom Uppsala-Örebroregionen och Norra
sjukvårdsregionen.
•
Benförlängningar på barn (Einar Hellquist, VO Ortopedi, Centrum för krokiga barn).
•
Skolioskirurgi på barn (Håkan Jonsson och Tomas Karlsson, VO Ortopedi, Centrum
för krokiga barn)
•
Värdebaserad vård för patienter med esofagusatresi, analatresi eller VACTERLassociation (Heléne Engstrand Lilja, VO Barnkirurgi)
•
Retinopathy of prematurity (ROP) och dess behandling (Gerd Holmström, VO
Ögonsjukdomar)
•
Uppdatering om läpp-, käk- och gomspaltsvård (Malin Hakelius, VO Plastik- och
käkkirurgi)
•
Rikssjukvård för kraniofacial kirurgi - behandling av kraniosynostos och kraniofaciala
missbildningssyndrom (Daniel Nowinski, VO Plastik- och käkkirurgi)
•
Den svåra luftvägen hos barn (Peter Frykholm, VO Anestesi)
•
Interventionell radiologi vid vaskulära malformationer hos barn (Per Gerwins, VO Bildoch funktionsmedicinskt centrum)
•
Kongentialt centralt hypoventilationssyndrom (CCHS), rizotomier mot spastisk diplegi
och epilepsikirurgi på barn (Pelle Nilsson, VO Neurokirurgi)
•
Minimalinvasiv barnurologi (Gillian Barker, VO Barnkirurgi) fredag
•
Ny koordinator för Riks- och Regionvård (Uppsala Care)
Exempel på forskningssamarbete inom regionen
Skalltrauma hos barn är vanligt på akutmottagningar.
ungefär 10% läggs in för observation, ungefär 10% gör DT-hjärna,
men bara 3 promille har en intrakraniell expansiv process.
Proteinet S-100B är en validerad markör för hjärnskada hos vuxna.
Kan onödiga inläggningar och röntgenundersökningar av barn
undvikas genom ett enkelt blodprov?
Prospektiv studie med blodprov vid ankomst i Uppsala, Örebro,
Västerås, Gävle och Falun och uppföljning av det kliniska utfallet.
På kort tid borde ett stort antal (3000) barn kunna rekryteras.
Gastrostomi hos
barn
Laparoskopisk inläggning
Gertrud Angsten
Johan Danielsson
Gastrostomi anlagd
laparoskopiskt - fördelar
• endast gastrostomihålet
• mindre ont post op paracetamol som
smärtstillning efter en dos Mo
• knapp direkt
• inga ankarsuturer
• färre antal pat med granulom och
infektion
• kortare vårdtid jfr öppen op
Gastrostomi Nationellt
• Nationellt vårdprogram fastslaget av Sv
Barnkir förening
• Nationellt 4-center studie startar
Download