Renässansens konstnärer
Under 1400- och början av 1500-talet förändrades både politiken och mentaliteten hos människorna. Man var ivrig att
tänja på möjligheternas gränser och upptäcka nya perspektiv.
Inom konsten kom mycket av inspirationen från den grekiskromerska antiken. Här bejakades skönhet, känsla för kunskap
och realism. Detta kom senare att kallas för Renässansen.
Navet för all denna förändring är Florens – renässansens
vagga.
Under renässansen fanns det flera stora konstnärer som alla
revolutionerade och utvecklade konsten. Den mest utmärkande av alla dessa var Leonardo da Vinci. Andra konstnärer
vars verk visas i filmen är bl.a. Botticelli och Donatello.
Under 1400- och början av 1500-talet förändrades både politiken
och mentaliteten hos människorna. Man var ivrig att tänja på
möjligheternas gränser och upptäcka nya perspektiv. Inom
konsten kom mycket av inspirationen från den grekisk-romerska
antiken, en epok som gått i graven över 1000 år tidigare. Här
bejakades skönhet, känsla för kunskap och realism. Detta kom
senare att kallas för Renässansen. Den här epoken kan beskrivas
som en pånyttfödelse av den grekisk-romerska kulturen efter vad
som har beskrivits som efter medeltidens mörker.
Fakta
Produktionsland: Frankrike
Längd: 17 min
Från: 13 år
Ämne: Bild & konst, Historia
Filmnr: 71478
Utvecklingen i Europa tog fart och en guldålder började.
Handeln blomstrade, den moderna järn- och metallindustrin
grundades, jordbrukstekniken förbättrades och böcker spred
kunskap. Samtidigt började man fara ut på upptäcktsfärder då
man uppfunnit nya navigationsinstrument. Navet för all denna
förändring är Florens - renässansens vagga.
Under renässansen fanns det flera stora konstnärer som alla
revolutionerade och utvecklade konsten. Den mest utmärkande av
alla dessa var Leonardo da Vinci. Han föddes i Toscana i mitten
av 1400-talet. Leonardos intressen sträckte sig från konst och
arkitektur till natur och teknik. Han konstruerade bland annat en
tidig prototyp på en cykel samt gjorde skisser på flygmaskiner och
helikoptrar. Han personifierade den samtida andan att ingenting
var omöjligt. Hans verk, t.ex. Mona Lisa, kommer för alltid att
identifiera denna storslagna period.
Nyckelord
Förändring, pånyttfödelse, perspektiv, konst, Grekland, Rom,
skönhet, realism, utveckling, guldålder, Florens, Venus, Leonardo
da Vinci, uppfinningar, kunskap
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Renässansens konstnärer
Aktiviteter före visning
Internetkällor
Ta reda på vilka följande personer var: Brunelleschi,
Donatello, Masaccio, Benozzo Gozzoli, Botticelli,
Leonardo da Vinci. Googla på konstverk som de
skapat.
Skriv om den romerska gudinnan Venus. Vad hade
hon för betydelse/uppgift och vad kännetecknade
henne?
www.google.se - användbar sökmotor
www.ne.se - nationalencyklopedin
www.wikipedia.se - Wikipedia
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.dnskola.se/ - Dagens nyheters skolsajt
http://lankskafferiet.skolverket.se - länkskafferiet
http://bloggar.se/ - Sök på bloggar relaterade till
renässansen
http://www.bloggtoppen.se/ - Sök på bloggar
relaterade till renässansen
http://www.blogg.se/ - Sök på bloggar relaterade till
renässansen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Renässansen – en artikel
om renäsannsen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci - en
artikel om Leonardo Da Vinci
http://nationalmuseum.se/sv/English-startpage/ Nationalmuseum i Stockholm
www.filmo.se
Frågor efter visning
1.
Vad är utmärkande för renässansens konst?
2.
Renässansen var de stora uppfinningarnas epok. Ge exempel på några av dåtidens uppfinningar.
3.
När slutade renässansen?
Perspektivet var en helt ny teknik under renässansen – hur fungerar den?
5.
Under renässansen fanns det ofta mycket tankar och symbolik i bilderna. Ge exempel på hur dessa kunde gestaltas.
4.
Aktiviteter efter visning
Rita ett renässanskonstverk med hjälp av perspektiv
och andra drag som var utmärkande för denna epok.
I filmen kunde man se Da Vinci skisser på
prototyper till bland annat en bil och en helikopter.
Vilka utvecklade dem till faktiska maskiner och
hur såg utvecklingen ut? Alltså, beskriv bilens och
helikopterns historia.
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se