Norton Secured-sigillet

advertisement
Norton Secured-sigillet
Skapa förtroende för din verksamhet online
Faktablad: Norton Secured-sigillet
Översikt
Du har satsat tid och pengar på din webbplats, utvecklat ett fantastiskt innehåll,
optimerat det för sökmotorer och investerat i onlineannonsering. Men när
besökare väl hittar dig är frågan hur du får dem att köpa, klicka eller ringa? Du
måste skapa förtroende. Ge dina kunder sinnesro – hela vägen från att söka till att
göra inköp – med Norton™ Secured-sigillet, det mest erkända förtroendemärket på
internet. Norton Secured-sigillet är ett oumbärligt verktyg för att öka dina kunders
känsla av säkerhet och förtroende när de gör affärer online. När kunder ser Norton
Secured-sigillet vet de att de kan lita på länken, lita på webbplatsen och lita på
transaktionen. När kunder känner sig säkra är det mer sannolikt att de övergår från
att vara besökare till att bli kunder, och mindre troligt att de avbryter sina inköp.
Huvudfördelar
• Visa det främsta förtroendemärket på internet – I en nyligen genomförd
amerikansk undersökning kände 77 % av konsumenterna igen Norton Securedsigillet i tester, vilket är fler än för någon konkurrents tillförlitlighetssigill.1
• Öka trafiken till din webbplats genom att nå kunder tidigt i köpprocessen
– Med Norton Secured-sigillet utmärker sig din länk i sökresultat i aktiverade
webbläsare och partnerwebbplatser till Symantec™, och hjälper dig att få fler
kunder till din webbplats.
• Minska risken för att bli blockerad av sökmotorer och webbläsare – Använd
automatisk identifiering och rapportering för att undvika att bli blockerad av
sökmotorer och webbläsare som identifierar malware.
Hämta Norton Secured-sigillet
Norton Secured-sigillet ingår i Symantec™ Safe Site och Symantec™ SSLcertifikat. Välj den produkt som passar dig online på www.symantec.se/seal.
Symantec bekräftar den information som du tillhandahåller och utför den första
genomsökningen efter malware på webbplatsen så att du kan installera Norton
Secured-sigillet.
Kontinuerligt skydd för din webbplats
När kunder klickar på sigillet ser de att din verksamhet och webbplats har
autentiserats av Symantec och att det nyligen har gjorts en genomsökning efter
malware på din webbplats. Symantec genomsöker din webbplats efter malware
dagligen och meddelar dig omedelbart om eventuella angrepp. Symantec™ Trust
Center är alltid tillgängligt med detaljerad information som hjälper dig att ta bort
malware.
Konsumentundersökning gjord av Symantec i USA (januari 2011).
2
Referens: Symantecs interna kunddata (januari 2012) * Symantecs interna och externa kunddata (november 2011) ** Symantecs
interna kunddata (januari 2012).
1
Ledande leverantör av
förtroende online
Enligt Symantecs interna statistik
visas sigillet Norton™ Secured upp
till 800 miljoner gånger per dag på
webbplatser i 170 länder världen
över.2
Norton Secured-sigillet
Seal-in-Search: Nå kunderna innan de når din webbplats
Med funktionen Seal-in-Search™ kommer kunder som installerar ett enkelt
webbläsartillägg och hittar din webbplats via en sökmotor, att se Norton Securedsigillet bredvid din webbplats på sökmotorns resultatsidor. Kunder kommer
också att se det bredvid dina produkter eller ditt företagsnamn på Symantecs
partnerwebbplatser, inklusive betrodda jämförande shoppingwebbplatser.
Med den här funktionen utmärker du dig bland konkurrenterna. Du kan nå ut till
kunder och skapa förtroende för din webbplats innan de ens har besökt den.
Bättre synlighet, större effekt
Bara Norton Secured-sigillet stöds av Symantec, den ledande leverantören
av förtroende online. Symantec-sigillet är varumärket som större banker och
återförsäljare litar på och det bidrar till att skapa förtroende för alla typer av
webbplatser.
Den bekanta bockmarkeringen med en cirkel är också en del av både Symantec™och Norton™- logotyperna som visas upp till sju miljoner gånger per dag online,
vilket gör den till en ännu mer synlig förtroendekälla online.
Skaffa ditt Norton Secured-sigill i dag
Börja skapa större förtroende för din webbplats i dag. Besök Symantec Trust
Center för att kunna placera Norton Secured-sigillet på din webbplats eller förnya
din befintliga prenumeration. Du kan även prova sigillet på din webbplats utan
kostnad genom att registrera dig för en testversion av Symantec SSL-certifikatet.
Norton Secured-sigillet
Mer information
Gå till vår webbplats
www.symantec.se/seal
Läs mer
Om du vill veta mer om Symantecs SSL-certifikat ringer du avgiftsfritt till
020 081 0335, +46 858 536 910 eller 040-660 20 80, eller skickar e-post till
[email protected]
Om du vill tala med en produktspecialist
Ring 020 081 0335, +46 858 536 910 eller 040-660 20 80
Om Symantec
Symantec är en världsledande leverantör av lösningar inom säkerhet, lagring och
systemhantering. Vi hjälper företag och privatpersoner att skydda och hantera
sin information. Våra program och tjänster skyddar mot fler risker på fler ställen,
mer heltäckande och effektivt. De ger trygghet oavsett var du använder och lagrar
information.
Symantec Nordic AB
Website Security Solutions
Kista Science Tower
Färögatan 33, Flr 5
161 54 Kista
www.symantec.se
© 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantec-logotypen och logotypen med en bock i en cirkel och Norton Secured-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Symantec Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Övriga namn kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare.
Download