Cyber Threat Assessment

advertisement
Cyber Threat
Assessment
Har du kontroll över ditt företags nätverk?
Vet du vilka sidor som besöks mest frekvent?
Eller vet du vilka applikationer som kommunicerar över nätverket och vilka sårbarheter de har?
Lever ni upp till de policys som finns för IT i ert bolag?
Med vår tjänst CTA – Cyber Threat Assessment
får du kontroll över allt detta och mycket mer.
Vi sätter in en enhet som loggar all din trafik och
efter en vecka presenterar vi en rapport där du
får svar på just dessa frågor och mycket mer.
Utöver de frågor som nämnts ovan söker vi
också efter:
Botnets
Säkerställ att företagets datorer inte används
i illasinnade attacker mot andra företag. Ett litet
program som installeras på hundratusentals
datorer och som sedan möjliggör att någon
utifrån kan använda dessa datorer för att överbelasta andra företags webservrar och tjänster.
Malware / Trojaner
Malware är oönskade program som kan visa sig
på olika sätt. Gemensamt för dem alla är att de
tynger ner din dator och minskar prestandan.
Trojanare är program som likt den trojanska
hästen lägger sig på datorn och inte gör
mycket väsen av sig. I bakgrunden laddar den
sedan ner andra program såsom malware, keyloggers eller virus.
Keyloggers
Program som ”spelar in” knapptryckningar på
tangentbordet och därmed sparar alla användarnamn och lösenord som skrivs på tangentbordet. Dessa skickas sedan till den som skapat
keyloggern med jämna mellanrum. Allt detta är
exempel på hot som kan finnas i ditt nätverk.
Denna tjänst innebär en fullständig genomlysning
av ert nätverk under en vecka med en slutrapport
som vi sedan går igenom tillsammans med er. Ni
kommer också få förslag på hur ni kan göra för att
säkra upp ert nätverk.
Fast pris: 7995:-
Download