Månadens risk februari Barn med nydebuterad tidigare okänd

advertisement
Månadens risk februari
Barn med nydebuterad tidigare okänd diabetes är inte så vanliga i allmänmedicin. Eftersom typ-I-diabetes hos barn är en sjukdom som utan snabbt insatt behandling kan ha
ett mycket allvarligt förlopp är det viktigt att dessa barn genast identifieras korrekt och
akut remitteras till barnklinik för utredning/behandling!
Under det senaste året har vi anmält två fall av försenad diagnos av diabetes hos barn
enligt lex Maria, lyckligtvis har inget av fallen lett till barnets död. Det känns därför angeläget att påminna om att inte glömma den här viktiga diagnosen.
Symtom som bör föra tanken till diabetesinsjuknande är att barnet dricker och kissar
mer än vanligt, eventuellt med sekundär enures. Allmänpåverkan, viktsnedgång, irritabilitet är vanligt.
Vid tangentbordet: Christina
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards