Kalla kriget, första skedet 1946

advertisement
Kalla kriget, första skedet 19461947. Vänner blir fiender!
●
●
●
Det kalla kriget var en konflikt
mellan USA och Sovjetunionen
som effektivt delade upp
världen i två läger, väst och öst.
Det kalla kriget började trappas
upp efter segern i andra
världskriget.
Utvecklades aldrig till ett
regelrätt krig mellan de två
superblocken men under ett
antal gånger var det mycket
nära.
Vänskapen som gick i kras
●
●
●
●
Sovjet och USA hade varit mycket nära vänner under
andra världskriget när man hade en gemensam fiende.
Efter kriget behövde SU akut hjälp med framför allt
matimport. USA hjälpte till och skickade tusentals ton
livsmedel till Sovjet.
Ingen ville ha ett nytt krig och man gjorde sitt bästa för
att förstå varandras synpunkt efter kriget.
Trots detta sprack vänskapen upp mycket snabbt efter
att andra världskriget tagit slut.
Första steget mot fiendeskap:
Trumans doktrin
●
●
●
●
Efter kriget rasade det ett inbördeskrig i Grekland
mellan kommunister och högeranhängare.
Stalin involverar sig för att hjälpa kommunisterna med
vapen.
USA går in med styrkor för att försäkra demokratin i
landet och förkunnar samtidigt att de kommer att göra
likadant på alla håll i världen.
USA ser kommunism som en sorts ideologisk sjukdom
som måste bekämpas eller så skulle den sprida sig.
”Järnridån”
●
●
Den 5 mars 1946 håller Churchill sitt berömda
tal om järnridån som håller på att dela Europa
på mitten.
Järnridån går genom hela centrala Europa med
syfte att avgränsa den kommunistiska sidan
från den demokratiska.
Marshallhjälpen 1947
●
●
●
●
●
Europas industri drabbades hårt av kriget.
USA hade lånat pengar till en massa länder och de ville gärna
ha tillbaka dessa.
Återbetalning var dock omöjlig så länge Europas industri inte
fungerade.
För att få igång ekonomin bestämde man sig för att stöda de
europeiska länderna. Denna hjälp kallades för marshallhjälpen
och alla demokratiska länder kunde ansöka om att få pengar.
Sovjet ogillade detta skarpt eftersom de såg det hela som en
plan att underminera Sovjets intressen i Europa.
Andra skedet: Öst och Väst
●
●
●
Berlinblockaden 1948–1949.
Bakgrund: Efter andra
världskriget delades
Tyskland upp i fyra
ockuppationszoner. En
fransk, en brittisk, en
amerikansk och en sovjetisk.
Berlin som låg i den
sovjetiska delen delades
också upp i fyra delar.
Berlinblockaden
●
●
●
●
Stalin var sur på att USA egenhändigt gick in och
pumpade in Marshallplanens pengar i Tyskland.
Dessutom introducerade USA en ny valuta i Tyskland
”Deutschmark” som snabbt slog ut rubeln i Berlin.
USA, Frankrike och Storbritannien kom dessutom överens
om att slå ihop sina zoner och grunda Västtyskland.
Som ett svar på det här kapade Sovjet alla vägar in och ut
ur Berlin och krävde att deutschmark skulle tas ur bruk
och att Västtyskland skulle upphöra att existera.
Uppgift 3
●
Välj en valfri kris (inte berlinblockaden) ur kalla
kriget och redogör för orsaker och följder av krisen.
●
Exempel på kriser är:
●
Vietnamkriget
●
Kubakrisen
●
Koreakriget
●
Tjeckoslovakien 1968
●
Ungerska revolutionen
NATO & Warsawapakten
●
●
●
●
●
●
1949 Grundas North Atlantic Treaty Organization (NATO).
Pakten grundas av västeuropeiska länder som en försvarsallians
riktad mot Sovjet.
Sovjet visar samma år (1949) att de också har tillgång till
kärnvapen.
USA tycker att alliansen är en bra sak eftersom det betyder att
Västtyskland kan grunda en armé under USAs befäl.
Sovjets krigsstyrkor är ändå större än hela NATOs kombinerade
armé.
Sovjet grundar Warsawapakten med sina satellitstater 1955 som
en demostration till NATO.
Det periferala kriget
●
●
●
Vad som är typiskt för det kalla kriget är att det arenan för konflikt mellan öst
och väst ofta tog plats i utvecklingsländer i Afrika, Asien och Sydamerika.
1950-1953 Koreakriget
Bakgrund: Mao hade gjort Kina kommunistiskt 1949. 1950 spred sig
kommunismen till Nordkorea som invaderade Sydkorea.
●
USA går in i Korea och trycker tillbaka Nordkorea.
●
Kina reagerar och ställer sig på Nordkoreas sida.
●
●
●
USA och Kina strider mot varandra! Stalin stöder Kina med vapen, pengar
och politiskt.
Kina får övertaget i striderna och USA hotar med kärnvapensanfall mot Kina!
Eldupphör 1953 (efter Stalins död). Man har aldrig förhandlat om en regelrätt
fred så Nordkorea och Sydkorea är officiellt i krig ännu.
Koreakriget
Konsekvenser
●
2 miljoner döda koreaner.
●
36 500 döda amerikanska soldater.
●
600 000 döda kinesiska soldater.
●
Inga direkta strider mellan USA och Sovjet.
●
Inga atombomber MEN! Från och med nu
kunde man alltid hota med atomvapen om man
låg illa till.
Europeiska kriser
●
●
●
●
●
Ungerska revolutionen 1956. → Efter Stalins död försöker
Ungern frigöra sig från Sovjet.
Sovjet kör in med 2000 pansarvagnar medan Västvärlden
inte vågar göra något.
U-2 spionplanet 1960.
USA flyger spionflygningar över Sovjet men ett plan skjuts
ner och piloten fängslas. Väldigt pinsamt för USA och
relationerna försämras.
Berlinmuren börjar byggas 1961. Tydligt tecken på att väst
och öst skiljs åt.
Övning!
●
Nu ska ni få simulera en kris under kalla kriget.
●
Ni ska spela ett par omgångar ”chicken race”.
●
Spelets regler!
●
En av er spelar USA och den andra Sovjet.
●
Ni kan välja ”hård linje” eller ”fredlig linje”
●
Om båda väljer fredlig linje får båda +1 poäng.
●
●
Om du väljer hård linje och din kompis väljer fredlig linje får du
+3 poäng och din kompis får -1 poäng.
Om ni båda väljer hård linje blir det kärnvapenkrig och ni får
båda -100 poäng och spelet tar slut.
Download