Bettfunktion och bettrelation hos barn med orofacial dysfunktion och

 Bettfunktion och bettrelation hos barn med orofacial dysfunktion och motorisk talstörning Åsa Mogren, Enheten för logopedi [email protected] Käkmuskulaturen är den orofacial muskelgrupp som utvecklas och stabiliseras tidigast hos det lilla barnet. Kontroll över käkmuskulaturen anses spela en viktig roll i den tidiga talutvecklingen. Käkmuskulaturen används på ett vuxenliknande sätt redan vid 12 månaders ålder medan läpparna utvecklar motsvarande förmåga någon gång mellan två och sex års ålder. Kliniska erfarenheter visar att barn som har nedsatt tuggförmåga, avvikande artikulation och nedsatt salivkontroll ofta uppvisar bristande stabilitet och kontroll av käkmuskulaturen. Det finns få studier som undersöker bettfunktionen hos barn med orofaciala funktionsnedsättningar. Övergripande syfte med projektet är att öka kunskapen om bettfunktionens och bettrelationens betydelse för orofaciala funktioner såsom artikulationsförmåga, ätande, salivkontroll och orala vanor hos barn med och utan orofacial dysfunktion och motorisk talstörning. Frågeställningar:  Skiljer sig bettfunktion och bettrelation hos barn med orofacial dysfunktion och motorisk talstörning jämfört med hos barn med typisk utveckling?  Är bettfunktion relaterat till orofaciala funktionsnedsättningar och motorisk talstörning? o Hur ser det sambandet i så fall ut?  Finns det ett samband mellan bettfunktion och bettrelation och olika typer av artikulationsavvikelser hos barn med motorisk talstörning?  Är behandlingsmetoder för att förbättra bettfunktion effektiva? Kan en förbättrad bettfunktion ha en positiv inverkan på artikulationsförmågan hos barn med motorisk talstörning.