04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet

Gäller för: Region Halland
04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och
känslighet (sinnesstimulerande sittdyna)
Hitta i dokumentet
Förskrivare
Definition
Målgrupp
Kriterier
Mål med hjälpmedlet
Dubbelförskrivning av hjälpmedel
Råd i förskrivningsprocessen
Fastställt av Hjälpmedelsnämnden 2014-10-24. Gäller även för Hallands kommuner och
privata vårdgivare med vårdavtal.
Förskrivare
Leg. arbetsterapeut.
Definition
Här ingår t.ex. hjälpmedel för taktil stimulering och produkter för att stimulera ena ögat
genom att täcka över det andra ögat.
Målgrupp
Person som har aktivitetsbegränsning till följd av betydande motorisk och/eller psykisk oro.
Kriterier
Aktivitets- och delaktighetsinskränkning till följd av motorisk och/eller psykisk oro.
Mål med hjälpmedlet
Ge en dynamisk sittställning, vilket kan bidra till ökad koncentrationsförmåga, uthållighet,
rums-/kroppsuppfattning.
Minska stress, ångest och oro.
Dubbelförskrivning av hjälpmedel
Se övergripande riktlinjer för hjälpmedel 3.16.
Råd i förskrivningsprocessen
Bedömning
Gör en kartläggning över brukarens aktiviteter under dagen. Bedöm de aktiviter där man
behöver kunna sitta still och arbeta fokuserat, till exempel skolarbete och vid måltider.
Utprovning
Det finns möjlighet till utprovning av sinnestimulerande sittdyna, var god kontakta
hjälpmedelskonsulent.
Vårdriktlinje: 04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet
(sinnesstimulerande sittdyna)
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare, 2014-11-21
Huvudförfattare: Petersson Lars-Gunnar HFS HMC
Sida 1 av 1