Bedömning av den psykiska och fysiska situationen

advertisement
Medicinskt ansvariga
B il ag a 1
Fas ts t ä l ld 2 0 10- 1 0- 30
R e vi d er ad 2 0 15- 0 3- 02
Malmö stad
Bedömning av den psykiska och fysiska situationen inför
utprovning av tyngdtäcke
Datum:________________________
Personnummer och namn: ____________________________________________________
Bil. 1: Individuell bedömning _ tyngdtäcke
Bedömning utförd av: ________________________________________________________
•
Medicinsk bakgrund/funktionsförmåga:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•
Pågående medicinering, eventuell kontakt med läkare/sjuksköterska:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•
Fysiska smärtor: _________________________________________________________
•
Psykisk oro: ____________________________________________________________
•
Utevistelse: _____________________________________________________________
•
Sömn under dagen:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•
Tidsuppfattning - kontroll på dygnets tider? Dygnsrytm?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•
Rutiner inför sänggående:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•
Anhörigas/personalens rutiner. Gör alla lika?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•
Miljön i rummet: ljud, ljus/mörkläggning, temperatur, doft, trygghet:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•
Hur ser bäddutrustningen ut?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•
Sovställning?
______________________________________________________________________
2
•
Sovkläder: kläder, inkontinensskydd
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•
Avbrott under nattsömn: går upp, toalettbesök, byte av inkontinensskydd, äta/dricka, hur
ofta?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•
Övrigt av betydelse, t.ex snarkning/andningsstopp, klåda, otrygghet…
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•
Riskbedömning: Tryckkänslighet, andningskapacitet, värmekänslighet, snubbelrisk,
kvävningsrisk (tex vid användning av hygienöverdrag), överstimulering, hygienproblem,
pacemaker (kedjetäcket), möjlighet att påkalla hjälp.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Finns andra åtgärder som bör prövas innan utprovning av tyngdtäcke påbörjas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Orsak till utprovning:
Oro nattetid
Oro dagtid
Trötthet dagtid
Spasticitet
Koncentrationssvårigheter
Annat:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Download