Referenstagningsblankett avseende upphandling av ramavtal för

advertisement
Referenstagningsblankett avseende upphandling av
ramavtal för kvalitativa undersökningar, område d,
krav 4
Fyll i de vita rutorna nedan
Företag/myndighet som lämnar
referens/uppgifter:
Kontaktperson som lämnar referens/uppgifter
Tfn, e-postadress:
Företag (leverantör) som utfört uppdraget:
Konsult som utfört uppdraget:
Omfattning av uppdrag (timmar):
Period då uppdraget utfördes (månad och år):
Typ av uppdrag, inklusive angivande av inom vilket
sakområde uppdraget skedde samt konsultens roll:
Fråga
Omdöme:
1
2
3
1. Hur har samarbetet och kommunikation
med konsulten fungerat?
2. Hur upplever ni kvalitén på levererad
konsulttjänst?
3. Hur väl har konsulten lyckats i sitt arbete
med att leda och driva uppdraget?
4. Hur väl har konsulten lyckats leverera ett
resultat enligt avtalad uppdragsbeskrivning?
5. Hur nöjd är ni med konsultens insatser?
6. Hur bedömer ni konsultens kunskap inom
området?
Omdöme: Undermålig:1 Mindre bra: 2 Bra: 3 Mycket bra: 4 Utmärkt: 5
Övriga kommentarer/synpunkter:
4
5
Download