2015 Mall TPPPO - Mary-Anne001000

advertisement
KONFERENS 20 APRIL 2015 I SKELLEFTEÅ
TRE PERSPEKTIV
PÅ PSYKISK OHÄLSA
BORDERLINE . BIPOLÄR SJUKDOM . ADHD
PASSA
PÅ
ÖR 4
ALA F
Brukarkonferens med Sveriges ledande föreläsare inom psykisk (o)hälsa
ET
GÅ 5 BEGRÄNSAT ANTAL
B
Johanna von Schedvin
Veronica Schelander
Mary-Anne Jakobsson
Föreläsare inom borderline
och självskadebeteende
Föreläsare och författare
inom bipolär sjukdom
Föreläsare inom ADHD och
etablerad brukarcoach
NÅGRA PUNKTER UR PROGRAMMET
• Självbild och identitet under psykos
• Varför rätt bemötande är viktigt
• Rätt bemötande - tonfall, gester och kroppsspråk
• Andra friskfaktorer som påverkat
• Att leva med ett självskadebeteende
• Psykoser - hur upplevs de?
• Hur påverkas vardagen av att leva med adhd?
• Hur är det att ligga inne på psykiatrin?
BOKA DIN BILJETT ENKELT OCH SNABBT
Telefon 0722 - 11 11 94
Online
www.psykepedia.se
“Det värdefullast med konferensen är att få
berättelser från er som kan berätta hur det känns!
Man får en helhet istället för bara teori.”
Annifrid Frimodig (ÖREBRO)
Enhetschef FFF, LSS
KONFERENS 20 APRIL 2015 I SKELLEFTEÅ
Brukarna bär på den viktigaste kunskapen
- Kunskap kommer från erfarenhet
Vi har valt ut tre personer med egen erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar.
Deras livshistorier är historier som inte lämnar någon oberörd. Historier
om insjuknande, missbruk, slutna psykiatriska avdelningar, tung medicinering och hur man återhämtar sig.
Historier som experter oftast inte skulle kunna förmedla. Genom att dela
dessa livshistorier vill vi bidra till att öka kunskapen och motverka fördomar
om psykisk ohälsa.
Konferensen riktar sig till deltagare som kommer i kontakt med psykisk
ohälsa i sin arbetsvardag. Du som deltagare kommer efter utbildningen att
framförallt kunna skapa bättre möten med brukarna/patienterna, effektivare återhämtning samt få verktygen för att stärka brukarmedverkan och
inflytandet på arbetsplatsen.
13.00 - 14.15
En Kamp För Att Överleva
Johanna brinner för att förändra synen på Borderline- och självskadepatienter. Hon är en föreläsare som fångar publiken med sitt färgstarka
berättande som sällan lämnar någon oberörd. Johanna pratar öppet och
ärligt om hur det är att leva med självskadebeteende, ätstörning och att
överleva självmordsförsök, till att nå sjukdomsinsikt och tillfrisknande.
14.15 - 14.35
14.35 - 15.50
Fika
Att Gå I Kras
Veronica Schelander har bipolär sjukdom typ 1 och i sin föreläsning tar
hon med publiken på en resa 15 år bakåt i tiden när hon drabbades av en
svår psykos i samband med en livskris. Veronica levde i en kristen miljö
vilket för henne medförde att hennes tro sammansmälte med psykosen.
Gud talade direkt till henne, hon blev genom psykosens kraft övertygad
om att domedagen var kommen. Hon skrivit boken ‘Gå i kras’ om livet före
och efter den psykos som förändrade hennes liv.
15.50 - 16.00
Paus
16.00 - 17.15
Adhd-Coaching
Mary-Anne Jakobsson föreläser om ADHD och autism, både ur eget perspektiv och som förälder. Hon berättar om kampen för att få ihop vardagen i en stor familj där flera av familjemedlemmarna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon berättar på ett tragikomiskt sätt hur det
blev för efter utförsäkringen från FK, hur hon fungerar i arbetslivet och
vilka begränsningar och tillgångar hennes funktionsnedsättning för med
sig. Idag är Mary-Anne anställd på NSPHiG som brukarcoach i direkt
samarbete med Arbetsförmedlingen.
BOKA DIN BILJETT ENKELT OCH SNABBT
SSA
PA
PÅ
Telefon 0722 - 11 11 94
LA
TA
BE 4
5
GÅ FÖRAT ANTAL
S
Online
N
www.psykepedia.se
Ä
GR
BE
INFORMATION
KONFERENS 20 APRIL 2015 I SKELLEFTEÅ
13.00 - 17.15
Lokal
1250 kr + moms
Meddelas 30 dagar
Fika och material ingår
innan konferensen
Har du också många intresserade deltagare från din verksamhet?
Vi hjälper dig. Ring 0722-111192 och få en förmånlig grupprabatt!
(Begränsat antal)
“Det värdefullast med konferensen är att få berättelser från er som kan berätta hur
det känns! Man får en helhet istället för bara teori.”
- Annifrid Frimodig (Örebro) - Enhetschef FFF, LSS
“Mycket bra föreläsningar som vårdpersonal att höra och bli påmind om hur viktigt
vårat bemötande med patienten är.”
- Pernilla Andersson (Jönköping) - Skötare Funktionshinderomsorg
“Rörande, engagerande och nyttiga perspektiv på psykisk ohälsa. Allt presenterat på
ett naturligt och engagerande vis. Detta är kunskaper som alla borde ta del av!”
Andreas Whalberg (Umeå) - Handledare GF Chansen AB
“Det bästa var att föreläsarna själva hade erfarenheter inom olika ämnen.
För mig blev det lättare och mycket mer intressant att lyssna på.”
- Darija Soldan (Habo) - IFO Socialtjänsten
För fler konferenser och
bokning av föreläsare besök:
www.psykepedia.se
Vi utbildar Sverige inom psykisk ohälsa
Download