The Armed Man A Mass For Peace

advertisement
The Armed Man
A Mass For Peace
CAPPELLA CATHARINAE
Kör, orkester, solister. Dirigent: Lars-Ewe Nilsson
Katarina kyrka kl. 16.00 söndag 16 november 2008
Mångkulturell mässa. Entré 100 kr
cappellacatharinae.se
Karl Jenkins
Karl Jenkins föddes 1944 i Wales, utbildade sig vid the Royal Academy of Music i London och
inledde sin karriär som saxofonist i flera framgångsrika jazzband.
Som kompositör har Jenkins gjort sig känd för en gränsöverskridande stil där han använder
klanger och texter från vitt skilda skolor, kulturer och epoker. Denna stil framträder tydligt i The
Armed Man: A Mass For Peace som hålls samman av den kristna mässans ram men också
omfattar texter från islam, hinduismen och författare som Tennyson, Kipling och Swift.
Mässan skrevs på beställning av Kungliga Armémuseet i London, som ville högtidlighålla
millennieskiftet med ett nytt verk byggt på den medeltida franska visan L’homme armé (Den
väpnade mannen). Melodin blev populär under 1400-talet och användes som en grundläggande
melodislinga (cantus firmus) i nära 40 medeltida mässor. Jenkins använder den såväl i musiken
som i titeln, men gör ett avgörande tillägg när han kallar verket för En mässa för fred och väljer
fredsduvan som dess symbol.
Visans franska text kan översättas på flera sätt, men Jenkins tolkar den som en otvetydig varning
om att den väpnade mannen måste fruktas. Han illustrerar detta genom att, i flera satser, beskriva
krigets ohyggliga konsekvenser på ett skoningslöst sätt. Genom valet av texter verkar Jenkins
också vilja visa att alla människor är lika sårbara för krigets lidande, oavsett ursprung eller religion.
Jenkins varning omfattar alla krig, men han har dedicerat verket till offren för våldet i Kosovokrisen
1999 som pågick samtidigt som han komponerade mässan. Denna samtida koppling ger verket
extra tyngd eftersom det blir påtagligt att freden hela tiden måste försvaras och förvaltas, av
generation efter generation.
Jenkins pacifistiska budskap löper genom hela mässan och blir allt mer hoppingivande. En tydlig
vändning sker när den franska visan återkommer i dur och med texten; Bättre fred än alltid krig.
Nu träder också det kristna budskapet i förgrunden och mässan slutar med text ur
Uppenbarelseboken; Gud ska torka alla tårar. Döden ska inte finnas mer.
cappellacatharinae.se
The armed man
Text ur en fransk sång från 1400-talet av anonym författare
Call to prayers
Kallelse som böneutropare fem gånger per dygn förmedlar från moskéers minareter
Kyrie
Text ur det latinska mässordinariet
Save me from bloody men
Text ur Bibeln, Psaltaren 56:1-3 respektive 59:1-3
Sanctus
Text ur det latinska mässordinariet
Hymn before action
Text ur ”The Seven Seas” (1896) av Rudyard Kipling
Charge!
Text: John Dryden/Jonathan Swift
Angry flames
Text av Toge Sankichi, poet som bevittnade och strålskadades vid bombningen av
Hiroshima
Torches
Text ur Mahabharata, fornindiskt epos där hinduismens lärodikt Bhagavadgita ingår
Agnus Dei
Text ur det latinska mässordinariet
Now the guns have stopped
Text av Guy Wilson
Benedictus
Text ur det latinska mässordinariet
Better is peace
Text av Sir Thomas Malory (1405-1471) ur “Le Morte d’Arthur”
Text av anonym författare, ur en fransk sång från 1400-talet
Text ur dikten ”Nyårsklockorna” av Lord Alfred Tennyson (1809-1892)
cappellacatharinae.se
CAPPELLA CATHARINAE
Orkester
Medlemmar ur Kungliga Hovkapellet
Solister
Gossopran: Hugo Mårtensson, Böneutropare: Chokri Mensi
Sopran: Erika Thordéus, Alt: Mia Lundell, Baryton: Håkan Ekenäs
Dirigent
Lars-Ewe Nilsson
Projektgrupp
Ann Bernes, HC Ericsson, Olle Gullberg, Lars-Ewe Nilsson
cappellacatharinae.se
Download