BIG Instrument för intraossiösa injektioner/infusioner

advertisement
MedCore
Simpler and safer
B.I.G Instrument för intraossiösa injektioner/infusioner
Hypovolemi och hypoxi orsakar ett irreversibelt tillstånd på några få minuter. B.I.G
ger en unik möjlighet till omedelbar intravaskulär access, lämplig för alla åldrar.
B.I.G ett säkert system för att rädda liv.
-
Röd = barn
Blå = vuxen
Omedelbar intravasklur access
Lämplig för blodtransfusioner
Relativt smärtfri penetration av den porösa benvävnaden
Snabb infusion av vätskor och läkemedel
Ingen direkt kontakt med blod
Engångsbruk - en säkerhetsfaktor
Särskilt lämplig vid olyckor (trafik, återupplivning, intraossiös anestesi, anafylaktiska chocker etc.)
Orderinformation
Art.nr.
Beskrivning
B.I.G - Adult
Blå, 15 G från 12 år - uppåt
1 st
B.I.G - Children
Röd, 18 G 0 - 12 år
1 st
Demoben
Demoben
1 st
Vnr: 1. 2011
MedCore AB, P.O. Box 6065, SE-164 06 Kista, Sweden, Tlf.: +46 (0)8 631 08 30, Fax.: +46 (0)8 631 08 40, [email protected], www.medcore.se
Förp.
Download