Destruktion

advertisement
Destruktion - läkemedel
 Läggs i låda som innehåller läkemedel för
destruktion.
 Läkemedlen läggs i kraftig, genomskinlig
plastpåse (vnr 644120) som försluts och läggs i
grå transportlåda
 Lådan plomberas (samma plomber som till tvätt)
 Kollit adresseras till Logistikcentrum – använd
nedre delen av blanketten.
Förvaltning
och ort
Datum
Signatur
Riv här
Retur
logistikcentrum
Läkemedelsförsörjning I Wallström 2015-02-11
Download