Transpondrar och svenska flygplan

advertisement
Utrikesdepartementet
Till riksdagen
Utrikesministern
Svar på fråga 2014/15:155 av Lena Asplund (M)
Transpondrar och svenska flygplan
Lena Asplund har frågat mig om jag delar försvarsministerns syn om
att det endast är i låg omfattning som svenska plan flyger utan
transpondrar. Det gör jag.
Stockholm den 12 januari 2015
Margot Wallström
Download