Ebola och pulverbrev utmaningar för beredskapen i Norrbotten

Ebola och pulverbrev
utmaningar för beredskapen i Norrbotten
utbrott - epidemi - pandemi
Naturligt eller inte…
”Naturlig”
smittspridning
Klantighet
Avsiktliga
felgrepp
B-angrepp/
sabotage
Vinterkräksjuka
1 ml när man är sjuk räcker till att smitta hela svenska befolkningen
Biologisk krigföring
1155
Kejsar Barbarossa förgiftar brunnar med lik i italienska Torona
1346
Mongoler skjuter lik av personer som dött av pest över stadsmuren i Kaffa på
Krimhalvön
1650
Polen framställer salivkulor från rabida hundar
1763
Britiska trupper delar ut filtar med smittkoppor till indianer
1797
Napoleon låter trakterna runt italienska Mantua svämma över för att öka
spridningen av malaria
1863
Sydstatarna säljer kläder från patienter med gula febern och smittkoppor till
nordstatstrupperna under amerikanska inbördeskriget
1917
Den svensk/tysk/finske baronen Otto Karl von Rosen greps i Karasjok i Norska
Finnmarken med en liten glasampull innehållande sporer från mjältbrandsbakterier
1942
Omfattande japansk biologisk krigföring I Kina (400.000 uppskattas dödade),
omfattande program I många länder
1995
Iraks tillverkning av biologiska vapen avslöjas
Kan man lita på att smittkoppsvirus
inte finns längre…?
Bioterrorism
Larry Wayne Harris
(Aryan Nations)
Shoko Asahara
(kulten Aum Shinrikyo)
Abu Bakr al-Baghdadi
(Islamska Staten)
Pulverbrev okt 2001
Pulverbrev febr 2008
Pulverbrev jan 2015
Pulverbrev – beslutsgång
Polisens vakthavande befäl (eller bombgruppen) 1) gör riskbedömning och 2) beslutar om brottsmisstanke föreligger
Enl SmL 2004:168
har Smittskyddsläkaren ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom sitt geografiska område och skall där planera, organisera och leda smittskyddet.
Vid misstanke om brott gör Polisen 1) bedömning om det är ett ämne som är akut farligt. 2) Vid misstanke om antrax kontaktas landstingets TiB.
3) Polisen beslutar om ev prov till FoHM för test av Antrax
1976
Ebola - sjukdom
Inkubationstiden varierar mellan 2 ‐ 21 dagar (vanligtvis 4 ‐ 10 dagar).
Sjukdomen debuterar hastigt med feber, muskelvärk, svaghet, huvudvärk, kräkningar, diarré och faryngit med herpetiforma lesioner. Omkring den 5:e sjukdomsdagen ses ofta ett makulopapulöst utslag. Blödningar från gastrointestinaltrakten, huden och slemhinnorna förekommer, liksom konjunktivala blödningar. Spontana blödningar efter blodprovstagning kan uppträda. Dödsfall vid sjukdomen inträffar vanligtvis dag 7–16 och är associerat med svåra blödningar och hypovolemisk chock, varvid hjärt‐cirkulationssvikt utgör dödsorsaken. Vid graviditet är utgången nästan alltid dödlig.
Smittsamhet
Död
Exponering
Symtom
”Misstänkt fall av ebola” – flödesschema
Nej
Vistats i riskområde under de senaste 21 dagarna?
Nej
Symtom på sjukdom (feber mm)?
Var uppmärksam på sjukdomstecken och ta temp 2 ggr dagl tills 21 dagar passerat.
Vid symtom kontakta
omedelbart jourläkare på
Infektion Sunderby sjukhus
Ja
Transport till Infektion
Sunderby sjukhus
Prov för ebola skickas till Folkhälsomyndigheten
Inga sjukdomstecken inom 21 dagar
Negativt
Sedvanlig hälso‐ och sjukvård
Positivt
Transport till Linköping