Pdf-fil

advertisement
Ansök om ersättning
- så gör du
lararnasakassa.se
Så här söker du ersättning från oss
Intyg beroende på din tidigare situation
Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi
ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in underlag som visar vad du
gjort innan du blev arbetslös. Skicka in:
Du kan behöva skicka in ytterligare intyg, beroende på vad du gjorde
innan du blev arbetslös. Du hittar våra blanketter på vår webbplats.
Skicka in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blanketten Anmälan om arbetslöshet.
Arbetsgivarintyg för de 12 senast arbetade månaderna direkt innan
arbetslösheten. Du kan själv beställa ett arbetsgivarintyg av din arbetsgivare med hjälp av den elektroniska tjänsten arbetsgivarintyg.nu.
Blanketten Komplettering till arbetsgivarintyg om du fått sjuklön
från din arbetsgivare. Du kan till exempel varit hemma på grund av
förkylning eller annan sjukdom eller arbetat mertid eller övertid.
Informera gärna din arbetsgivare om att digitala blanketter finns på vår
webbplats och om den elektroniska tjänsten arbetsgivarintyg.nu.
•
Skicka in ditt första kassakort när det är ifyllt. Innan vi fått ditt
första kassakort kan vi inte fatta något beslut i ditt ärende. Vi
rekommenderar att du använder den enkla e-tjänsten Mina sidor.
Om du fyller i dina kassakort elektroniskt senast på måndagen kan
du få din ersättning redan på torsdagen samma vecka.
Ovanstående blanketter ska skickas in i original eller som bevittnad kopia.
Har du inte fått ersättning från oss tidigare? Ditt arbetsgivarintyg
ska täcka de 12 senast arbetade månaderna. Det kan innebära
att du måste skicka in arbetsgivarintyg för mer än 12 månader
tillbaka i tiden om du under de senaste 12 månaderna gjort annat
än arbetat, till exempel studerat.
Exempel: Eva har haft en anställning från 1 januari 2013 till
1 juni 2013. Därefter har hon studerat i tre månader. I oktober
fick hon en ny anställning men blev arbetslös igen 1 april 2014.
Därför ska hon skicka in två arbetsgivarintyg som styrker båda
dessa anställningar, eftersom de tillsammans utgör hennes
12 senast arbetade månader.
•
Blanketten Egen begäran om du sagt upp dig från en anställning.
Blanketten Tjänstledighet om du är tjänstledig från ett arbete.
Blanketten Intyg om studier om du studerat
Ett Läkarintyg om du varit sjuk utan ersättning.
Kopia på ditt avgångsvederlag om du fått detta.
Blanketten Arbetsintyg för företagare om du har, eller har haft,
ett företag. Det gäller också dig som har haft ett vilande företag
eller har varit engagerad i till exempel en styrelse. Är företaget
avregistrerat ska du skicka in intyg på detta. Du kan behöva skicka
in ytterligare underlag beroende på vilken typ av företag du haft.
Läs mer om det på vår webbplats.
En egen förklaring på vad du gjort om det finns perioder som inte
täcks av något av ovan nämnda intyg, till exempel om det uppstått
glapp mellan studier och arbete.
Har du arbetat i annat EU/EES-land gäller särskilda bestämmelser
Kontakta oss så berättar vi mer.
Vi hämtar vissa uppgifter automatiskt
Om du du fått sjukpenning, föräldrapenning eller annan ersättning
från Försäkringskassan, kontaktar vi dem och hämtar in uppgifter om
det. Det gäller också uppgifter om eventuell tidigare ersättning från en
annan a-kassa.
Viktigt att tänka på
Skicka in kassakort
Kassakorten börjar du fylla i från första dagen du är arbetslös. Du
fyller i dem på vår e-tjänst Mina sidor. Fyll i och skicka in det första
kassakortet efter 14 dagar, varje kassakort omfattar två veckor.
På kassakortet fyller du i uppgifter om arbete, arbetslöshet,
sjukdom med mera för alla veckodagar, även lördag och söndag.
Kan du inte fylla i dina kassakort på Mina sidor? Kontakta oss
på telefonnummer 0770-33 00 10, så hjälper vi dig.
Skicka in dina kassakort inom nio månader från den sista dagen
i den tidsperiod som kassakortet gäller. Efter nio månader har du
förlorat rätten till ersättning för den tidsperioden.
Studier och arbete under arbetslösheten
Funderar du på att studera under arbetslösheten? Generellt sett kan
den som studerar inte få ersättning från a-kassan samtidigt men
det finns vissa undantag. Vill du studera måste du göra en ansökan
till oss om att få studera och samtidigt behålla din ersättning. Det är
enklast att fylla i ansökan på Mina sidor.
Skulle din situation förändras på något sätt ska du alltid meddela oss
det direkt. Det kan till exempel vara att du får arbete eller ändrade
anställningsförhållanden.
Använd Mina sidor
Du loggar in på Mina sidor från din smartphone, surfplatta eller
dator. Det enda du behöver är en e-legitimation. På Mina sidor kan
du fylla i en del av blanketterna digitalt. Där fyller du också i dina
kassakort och skickar meddelanden till våra handläggare.
Kontakta oss om du har frågor
Skicka in blanketter
Blanketter och intyg skickas till:
Lärarnas A-kassa
Box 120 01
102 21 Stockholm
Kassakort skickas till den förtryckta adressen.
Ring oss
Telefonnummer: 0770-33 00 10
Våra telefontider är måndag–onsdag och fredag 9.00–15.00
samt torsdag 12.00–15.00.
Skicka meddelande på Mina sidor
Logga in med din e-legitimation och skicka meddelanden till
våra handläggare.
Läs mer om Mina sidor och hur du skaffar e-legitimation på
vår webbplats.
Frågor?
Hur mycket pengar får jag? Hur lång tid tar det? De vanligaste
frågorna och svaren finns samlade på lararnasakassa.se.
Så fungerar försäkringen
Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar: en del som ger ett grundbelopp
på högst 365 kronor per dag och en del som ger ersättning baserad på tidigare
inkomst. Den inkomstbaserade ersättningen ger dig högst 910 kronor per dag de
första 100 arbetslösa dagarna och därefter högst 760 kronor per dag.
Du måste uppfylla grundvillkoren och ett arbetsvillkor för att kunna få grundbeloppet.
För att kunna få den högre ersättningen baserad på din inkomst måste du uppfylla
medlemsvillkoret och dessutom ett arbetsvillkor inom medlemstiden.
Grundvillkor
Grundvillkoren innebär i korthet att du ska vara arbetslös, arbetsför, villig och
oförhindrad att ta ett arbete och även i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande.
Du ska också vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
Arbetsvillkor
Under en 12-månadersperiod direkt före arbetslösheten ska du ha arbetat minst
•
•
6 månader minst 80 timmar per månad
eller
480 timmar under en sammanhängande period av 6 månader, minst 50 timmar
per månad.
Medlemsvillkor
Medlemsvillkoret uppfyller du när du har varit medlem i a-kassan i 12 månader.
Du kan lägga samman tid som du varit medlem i olika a-kassor under förutsättning
att det inte är något glapp i medlemstiden.
I den här foldern har vi samlat information om hur du ansöker om
ersättning och hur försäkringen fungerar. För att vi ska kunna
handlägga ditt ärende måste vi få in underlag från dig som talar om
för oss vad du gjort innan du blev arbetslös.
Vi hoppas kunna erbjuda dig god service i ansökningsprocessen. Tveka
inte att kontakta oss om det är något du undrar över.
Ramtid:
När vi beräknar hur mycket du ska få i ersättning tittar vi på vad
du gjort under de senaste 12 månaderna innan din arbetslöshet.
Dessa 12 månader kallas ramtid. Ramtiden kan vara längre än 12
månader om du haft så kallad överhoppningsbar tid. Exempel på
överhoppningsbar tid är sjukdom, heltidsstudier och föräldraledighet.
Checklista för ansökan
Använd checklistan för att kontrollera att du inte missar något.
Anmäld på Arbetsförmedlingen .......................... (datum).
Läst informationen från Lärarnas A-kassa.
Kontaktat min arbetsgivare och bett om arbetsgivarintyg
och komplettering till arbetsgivarintyg.
Skaffat e-legitimation för att kunna logga in på Mina
sidor.
Börjat fylla i kassakortet från min första arbetslösa dag.
Skickat in övriga intyg som berättar vad jag gjort.
Tfn: 0770-33 00 10 | lararnasakassa.se
Download