Naturlagar
Exempel på storhetsekvationer:
•
Newtons andra lag: F=ma
•
Gravitationslagen:
F =G
m1m2
r2
•
Allmänna gaslagen: pV=nRT
•
Ohms lag: U=RI
•
Schrödingers ekvation:
h2 2
∂
(−
∇ + V)Ψ = ih Ψ
2m
∂t
Exempel på Invarianslagar:
I ett slutet system är:
•
Energin konstant
•
Rörelsemängden konstant
•
Rörelsemängdsmomentet konstant
•
Laddningen konstant.
Diverse principer:
•
Paulis princip: två partiklar med halvtaligt spinn kan inte befinna sig i exakt samma
kvanttillstånd.
•
Ljushastigheten är detsamma i varje koordinatsystem, oberoende av ljuskällans rörelse
relativt betraktaren.
•
Fotoelektriska effekten: En metallyta absorberar endast ljus med en minsta frekvens,
specifik för varje metall.