2. Ideala gaser

advertisement
Termodynamik för T, våren 2005
2. Ideala gaser
innehåll
Den ideala gaslagen, Joules lag, och adiabatiska reversibla
processer i ideala gaser med konstanta specifika värmekapaciteter .
förkunskaper
lite gymnasiefysik och -kemi, avs 1a o 1b
kursmaterial
föreläsning nr 2
avs 2.2.1–2.2.5 i ”Termo T konc” och
”Samtliga bevis och härledningar”
litteratur
avs 18.4 och 19.7 i fysikboken av Benson
rö-prog. (13 april)
Övningsuppg 2.1.3, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3,
ev uppgifter från fysikboken av Benson
sem-prog. (22 april)
Probs 2.5 & 2.7 i boken av Warhaft
Övningsuppg 2.4.1
Efter att ha studerat detta kursavsnitt ska teknologen;
• kunna beräkna temperaturen, trycket eller den specifika volymen i en gas m h a den
ideala gaslagen,
• kunna rita en reversibel och isoterm eller adiabatisk process i en ideal gas i ett pV–diagram m h a den ideala gaslagen,
• kunna beräkna arbetet utfört av en ideal gas under en reversibel och isoterm eller
adiabatisk process m h a den ideala gaslagen,
• kunna använda Joules lag för att relatera ändringar i inre energi till ändringar i
temperatur i en ideal gas under antagandet att dess specifika värmekapacitet vid
konstant volym är konstant.
• kunna använda sambanden pvk = konstant o s v som beskriver tillståndsändringar i en
ideal gas under en adiabatisk och reversibel process,
• kunna skilja mellan adiabatiska processer och isoterma processer i en ideal gas.
Tony Burden, 11 april 2005
Download