karriärplanering Fil - TFE

advertisement
nuläge
vägen hit
mål
vägen fram
gå vidare
Hur har JAG blivit till
» Solskenshistorier
» Viktiga händelser
˃ Positivt, negativt, påverkbart av mig, påverkbart av andra
»
»
»
»
Viktiga val
Stöd som du haft – och saknat
Omvärldsfaktorer
Skeden i livet
nuläge
vägen hit
mål
vägen fram
gå vidare
»
»
»
»
»
Att beskriva sig själv
Andras beskrivning
Vad jag kan
Omvärldsbeskrivning
Nulägesanalys
nuläge
vägen hit
mål
vägen fram
gå vidare
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Vem är jag och vad vill jag göra
Vad är viktigt i jobbet och i livet
Drivkrafter
Intressen
Starka egenskaper
Kunskapsprofil
Erfarenheter
Behov
Hinder
Vad är livskvalitet
»
»
»
»
»
»
»
»
Var vill du bo
Vilken typ av arbetskamrater
Arbetsmiljö
Uppmärksamhet och erkännande
Ansvarsnivå
Pengar status, prestige
Vad får dig att känna uppskattning
Självständigt eller arbete i grupp
»
»
»
»
»
»
»
»
Trygghet, bra betalt
Ledarskap
Vänskap
Kreativitet
Tempo
Fysisk utmaning
Arbeta med andra
Arbeta under press
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Uppmärksamhet
Påverka andra
Självständighet
Framgång
Nytta
Utveckling
Äventyr
Miljö
Status
»
»
»
»
»
»
»
»
Omedvetna färdigheter
Oupptäckta färdigheter
Outvecklade färdigheter
Outnyttjade färdigheter
Undervärderade färdigheter
Outtalade färdigheter
Otillfredsställda färdigheter
Omotiverade färdigheter
»
»
»
»
»
»
»
»
Pedagogiska färdigheter
Kommunikativa färdighete
Tekniska färdigheter
Kreativa färdigheter
Hjälpande färdigheter
Ekonomiska färdigheter
Praktiska färdigheter
Administrativa färdigheter
»
»
»
»
»
»
»
»
Utbildning
Arbetsliv
Fritid
Kunskap om branscher
Kunskap om geografiska områden
Kunskap om vissa typer av människor
Kunskap om verktyg
Kunskap om ämnen, saker, utrustning,
maskiner, information …
Analytisk, modig, ansvarsfull, beslutsam, kreativ,
drivande, pålitlig, rastlös, envis, rolig, följsam,
skeptisk, hängiven, känslosam, kylig, stark, trofast,
positiv, elegant, vänlig, inåtvänd, organisatör,
pionjär, grundlig, realistisk, skapande,
tidsoptimist, detaljerad, logisk, fantasifull,
pragmatisk, kommunikativ, stöttande, uppriktig,
diskret, vältalig, kristålig, hövlig, ifrågasättande
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Utbildningserfarenheter
Prestationer du är stolt över
Sportaktivitetet
Kyrkliga och politiska erfarenheter
Fritidsaktiviteter
Då du fått beröm
Sommarjobb
Militärtjänst
konfliktlösning
»
»
»
»
»
»
Dit ideala arbetsinnehåll
Din ideala arbetsmiljö
Din ideala arbetsform
Din ideala arbetsmiljö
Din ideala livskvalitet
Din ideala bostadsort
Joharifönster är en fyrfältstabell, som ett fönster.
» Det öppna fältet, även kallat Arenan, bildas av det jag vet
om mig själv och vad andra vet om mig. Att fältet blir större
innebär att öppenheten ökar. Detta sker när min exponering,
min tydlighet mot andra ökar samtidigt som min lyhördhet
för andra ökar och jag tar emot feedback.
» Det blinda fältet bildas av vad jag inte vet om mig
själv men vad andra vet om mig
» Fasaden bildas av vad jag vet om mig själv men vad andra
inte vet. Om en person döljer mycket om sig själv för andra
blir fasaden stor.
» Det okända fältet består av vad jag inte vet om mig
själv och vad andra inte vet om mig.
»
»
»
»
»
Vilka arbetsområden är tilltalande
Inom vilka områden vill jag jobba
Vilka arbetsuppgifter är intressanta
Hur vill jag att arbetsmiljön ska vara
Hur relaterar dessa områden med min
självinventering
Vad är positivt?
» Arbetsinnehållet
» Arbetsmiljön (företagskultur, lön…)
» Anställningsform
» Livskvalitet
» Känsla
Vad är negativt
Tänk lite vid sidan av…
» Två deltidsjobb?
» Heltidsjobb och tillfälliga uppdrag
» Deltid och eget företag
» Eget företag
» Två egna företag
Byta inriktning…
Samma
arbete
Samma
område
Nytt arbete
Samma område
Samma arbete
Nytt
arbete
Nytt område
Nytt
område
»
»
»
»
»
»
»
»
Tag reda på fakta
Gräv på internet
Lista företag
Bygg nätverk – exjobb, projekt
Undvik stereotypa åsikter
Vänta med förhastade beslut
Prova alla idéer som du är intresserad av
Spridvisitkort
»
»
»
»
»
Prata med nyckelpersoner
Exjobb
Praktik
Projekt
Undersök
Ekonomi och ägande
» Omsättning och vinst,
» framgångsrika verksamheter,
» var finns ditt jobb – kärnverksamhet eller perifer
verksamhet,
» ny produkt eller gammal utgående,
» lönsamhet,
» företagsledning – kvinnor i ledningen,
» var är företaget registrerat,
» ledarstil
Arbetskamrater
» Genomsnittlig anställningstid
» Ålders och könsfördelning
» Personalomsättning
» Stämning på jobbet – känns genast vid första
besöket
» Personalpolitik
» uppsägningar
Bransch, marknad affärsidé
» Bransch i utveckling
» Konkurrenter
» Egen nisch eller bra på allt
» Framgång
» Marknad
» Satsning på framtiden
» Affärsidé
» Vad lovar man sin kund?
Organisation och kompetensutveckling
» Toppstyrt och hierarkiskt
» Inofficiella beslutsvägar
» Mentor
» Intern rörlighet
» Utbildningspolicy
» Jobbrotation
» Intern karriärutveckling
» kompetensutveckling
Aktivera ditt nätverk
» Du känner 100 personer och dom känner 100
vardera som känner ytterligare 100
100 – 10 000 – 1 000 000
» Varma kontakter – personer i ditt nätverk
» Kalla kontakter – direkt kontakt med
arbetsgivaren
5 steg att bygga nätverk
1. Gör en lista på alla personer du känner
2. Kontakta nätverket systematiskt – tala om vad
du kan
3. Presentera dig – börja med dem du känner
bäst – du söker inte jobb utan vill få kontakt
med företaget
4. Referenser – fråga efter personer, inte företag,
det utvidgar nätverket
5. Kontakta referenserna
Rätt nätverkande
» Ta initiativ
» Ställ bra frågor
» Lyssna
» Var kunnig och kompetent
» Var intresserad
» Dela med dig
» Respektera andras tid
» Var förberedd
Var förberedd
» Första intervjun är den svåraste – välj ett
mindre viktigt företag
» Vem vill du träffa
» 20 minuter
» Vad vill du fråga om
» Vad säger du om dom inte är intresserade?
Samtalsteknik
» Ögonkontakt
» Empati och respekt
» Positiv – se möjligheter
» Visa intresse
» Våga vänta på svar
» Lyssna aktivt
» Klargör och upprepa
» Undersök med öppna frågor
Tackbrev
» Skriv kort
» Skriv samma dag
» Anknyt till det ni talat om
» Rätta till eventuella missuppfattningar
» Bekräfta det ni kommit överens om
Du är redo att gå vidare när…
» Du vet vem du är och vad du vill med ditt liv i
ett tvåårsperspektiv
» Du vet var du står idag
» Du har tänkt igenom olika alternativ
» Du har ett bra beslutsunderlag och utifrån dig
själv
» Du är nöjd med dina beslut
» Har en genomtänkt strategi
SMARTA MÅL
» Stimulerande
» Mätbara
» Accepterade
» Realistiska
» Tidsbestämda
» Aktivitetsskapande
nuläge
vägen hit
mål
vägen fram
gå vidare
» Vara dina egna
» Nedskrivna
» Stämma med värderingar, intressen och
förmåga
» Klart definierade och formulerade så att du vet
när du uppnått dem
» Vara realistiska och genomförbara
» Genomtänkta i förhållande till konsekvenser
» Innehålla belöningar på vägen
»
»
»
»
»
Enkelt och tydligt SIMPLE
Mätbart
Uppnåbart
Resultatfokuserat
Tidsbegränsat
» ”Jag vill ha ett nytt arbete hos ett växande företag
där jag får utveckla min förmåga att utföra
statistiska beräkningar, där jag får arbeta i projekt i
nära samarbete med kunden”
» Att söka jobb
nuläge
vägen hit
mål
vägen fram
gå vidare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Platsannonser
Rekryteringskonsulter – headhunters
Personalavdelningar
Arbetsförmedlingen
Utskick till arbetsgivare
Företagshemsidor
Annonsera
Bemanningsföretag
Ditt nätverk
10. Din mentor
11. Där din framtida chef är
12. Kunder och leverantörer
13. Skriv artiklar och satsa på att synas
14. Mässor
15. Karriärcoachar
16. Internet
17. Håll egna kurser
18. Tidigare arbetsgivare
19. Sök en gång till
20. Ta ett tillfälligt jobb
21. Ta värvning
22. Jobba utomlands
23. Hyr ut dig själv – starta eget
24. Kontakta branschorganisationer
25. Telefonkatalogen
26. Studievägledare
27. Karriärcentrum
»
»
»
»
Locka fram positiva minnen
Positiva föredömen
Lägg ut planeringstid
Sätt upp mål
˃ Antal telefonsamtal, antal spontanbrev, antal CV, antal bokade
intervjuer, antal genomförda intervjuer, antal andra möten
»
»
»
»
Kontrakt med dig själv
Gör en framgångskurva
Ge dig belöningar
Ändra strategi om det behövs
» Ge dem en anledning att vilja ha dig
˃
˃
˃
˃
Vad kan du som skulle kunna vara intressant
Vilka kometenser har du som skulle kunna vara intressant
Personliga erfarenheter
Nätverk
» Berätta om dig själv
˃ Så att dom minns dig
» Lär dig umgås – utveckla din sociala kompetens
˃ Träna på att mingla i olika sammanhang
»
»
»
»
»
»
»
»
Vem är du
Styrkor
Svagheter
Varför slutade du förra jobbet
Avskedad?
Vad gör du om 5 år
Varför söker du jobbet
Varför anställa dig
»
»
»
»
»
»
»
Vad vet du om företaget, jobbet, branschen
Lönekrav
Barn
Hälsoproblem
Samarbetssvårigheter
Referenser
Överkvalificerad
» När förstod du att du ville byta jobb
» När förstod du att nuvarande jobb inte var vad
du tänkt dig
» Hur håller du dig informerad om ditt
arbetsområde
» Vilka faktorer är viktiga för framgång i jobbet
» Hur valde du yrkesinriktning
» Hur gör du för att fatta beslut
»
»
»
»
»
»
»
Vilket är ditt mål på fem års sikt
Har du utvecklats de senaste åren
Är du bra på att lyssna
Hur har du förberett dig för denna intervju
Hur lär du dig nya arbetsuppgifter
Varför sökte du detta jobb
Ge exempel på en artikel du läst nyligen och
som intresserade dig
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Hur stödjer du dina medarbetare
Vilken är din ledarstil
Hur förbereder du ett möte
Vad gör du på fritiden
Hur planerar du din tid
Vad innebär det at göra ett bra jobb
Hur hanterar du stress
Tar du med jobbet hem
Vad var ditt största problem under studietiden
»
»
»
»
»
»
»
Varför är arbetet ledigt
Varför har personen slutat
Hur ser jobbet ut om tre år
Hur kommer företaget att utvecklas
Passar jag in
Kommer jag att trivas med chefen
Kommer jag att trivas med kolegorna
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Var ärlig
Var dig själv
Kritisera inte nuvarande jobb
Kroppsspråket
Ögonkontakt
Sitt inte för nära
Var inte desperat i behov av jobbet
Rök inte
Var inte för personlig
» Prata inte om personliga och ekonomiska
problem
» Svara inte om du inte förstått frågan
» Fråga
» Pressa inte intervjuaren
» Var inte uttråkad eller FÖR nyfiken
» Gör inte så att intervjuaren känner sig dum eller
osäker
» Avslöja inte att du tycker illa om någon
»
»
»
»
Var positiv
Ta reda på vad som händer sen
Avsluta med tack och handslag
Sitt inte kvar om det blir obekvämt
1. Beslut om
rekrytering
2. Kravprofil
3. Annonsering
4. Första urval
5. Första intervju
6. Analys av kandidater
7. Urval
8. Andra intervju
9. Referenser
10. Anställningserbjudande
11. Kontrakt lön villkor
Download