PowerPoint-presentation

advertisement
Titel:
Nuläge
P
l
a
n
e
r
a
1. Bakgrund (varför pratar du om detta?)
Ansvarig, datum:
Nyläge
5. Rekommenderade förbättringar för att nå förväntat
resultat
G
ö
r
6. Plan (Stöd och resurser som krävs, ansvariga för vad
och när, indikatorer på framgång, resultat-tidslinje,
implementering och kommunikation)
S
t
u
d
e
r
a
7. Uppföljning (lärdomar, nya frågeställningar, jämför
pågående PGSA med ev. nya PGSA)
A
g
e
r
a
2. Nuvarande situation (Dagsläget, visa gärna grafiskt.
Formlera problemet.)
3. Mål (Önskat resultat. Hur mycket tills när?)
4. Analys (Grundorsaken till problemet. Visa orsak och
verkan.)
Titel:
Nuläge
P
l
a
n
e
r
a
1. Bakgrund
Ansvarig, datum:
Nyläge
5. Rekommenderade förbättringar
G
ö
r
6. Plan
S
t
u
d
e
r
a
7. Uppföljning
A
g
e
r
a
2. Nuvarande situation
3. Mål
4. Analys
Förbättringsmodell
efter T Nolan, E Deming m fl
Vad vill vi åstadkomma?
Mål !
Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
Mått !
Vilka förändringar kan leda till en förbättring?
Idéer !
PGSA-cirkeln
Agera
Planera
Test !
Studera
Gör
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards