Siffrornas magi

advertisement
SIFFRORNAS MAGI
MALMÖ
18 AUGISTI – 2016
Bino Catasús
HUR MÅR DU?
”Jag har köpt fem tryckkokare i mitt
liv”
Siffror är – per definition – en
förenkling av verkligheten.
Siffror – kan – hjälpa oss att se
saker på ett annat sätt
STYRNINGSDRÖMMEN
NULÄGE
Styrdrömmen
Framgång
Nuläge
Nyckeltal
Ett tal vi intresserar oss för!
MEN
räcker det att
mäta?
Mått och handling
… du går inte ner i vikt
bara för att du köper
en våg…
The door closed syndrome
SKA VI RAPPORTERA
ALLT?
Transparens
INFORMATION
OVERLOAD?
7 +- 2
KAPACITET?
Ekonomisk sändarkapacitet
… mottagaren måste kunna läsa
ekonomi också…
PRESENTATION!
HUR KAN VI SE PÅ
EKONOMISK
KOMMUNIKATION?
Kommunikation
MUNUS
Download