Åtgärder för att optimera rehabiliteringsprocessen

advertisement
Åtgärder för att optimera
rehabiliteringsprocessen
Rådet för delaktighet
2015-11-16
Processledare Birgitta Ohlson
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Landstingets ledningskontor
Handlingsplan - nuläge
 Länsgemensamma riktlinjer för rehabilitering och
habilitering
 Samordnad individuell plan
 Rehabiliteringsplan
 Anpassad egenvård/friskvård
 Avvikelsehantering
 Länsgemensamma riktlinjer för hjälpmedel
Landstingets ledningskontor
Handlingsplan - nuläge







Samordnad rehabiliteringsprocess
Samordnande funktion
Behandlingslinjer
Ekonomiska incitament för rehabilitering
Rehabiliteringskompetens
Kvalitetsindikatorer
Tillgänglighet mellan vårdgivare
Landstingets ledningskontor
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards