Diabetes – ett bättre liv, börja nu!

advertisement
Diabetes
– ett bättre liv, börja nu!
Kunskapsseminarium
Verksamhetsstöd
Grupputbildning
Jämställd
diabetesvård
Diabetes – ett bättre liv, börja nu!
Syfte
Personer med diabetes i Västra Götalandsregionen ska få en bättre hälsa med
fler vunna levnadsår, förbättrad funktionsförmåga och ökad livskvalitet
Målsättning
Projektets övergripande målsättning är att personer med diabetes och
vårdaktörer ska få faktakunskap, praktisk kunskap samt att skapa ett
förändringstryck/vilja vilket möjliggör en beteendeförändring. Detta är en
förutsättning för en bestående god diabetesvård.
Omfattning
…dessa fyra delar i projektet ska leda till att verksamheten skapar rutiner och
praktisk handling som involverar personer med diabetes och stimulerar till
självbestämmande och inflytande vilket möjliggör att aktivt påverka vård, behandling,
förebygga komplikationer och därmed resultat.
Diabetes – ett bättre liv, börja nu!
Verksamhetsstöd i syfte att stödja arbetet med en
kunskapsbaserad diabetesvård inom hälso- och
sjukvården
Verksamheterna hittar ”gapet” mellan Vad ska vi göra ?
Vad gör vi?
Dialog
Förbättringsområden
Diabetes – ett bättre liv, börja nu!
Verksamhetsstöd (200 VC)
 Skaraborg 33 VC totalt
 Göteborg 40 av totalt 64
 Södra Älvsborg offentliga 25
Diabetes – ett bättre liv, börja nu!
Verksamhetsstöd
  Södra Älvsborg offentliga VC 25
  Gruppmöten med 3-6 deltagande VC
Diabetes – ett bättre liv, börja nu!
NDR en nödvändig del av
diabetesvården
  Blodtryck
  HbA1c
  LDL
  Rökning
  Proteinuri
  Fysisk aktivitet
  Gruppundervisning
Diabetes – ett bättre liv, börja nu!
Gemensamma iakttagelser och erfarenheter från
våra besök
  Indata NDR
  Täckningsgrad
  Målrelaterad ersättning
  Utdata NDR
  Preventivt arbete
  Uppföljning – Nätverk
Diabetes – ett bättre liv, börja nu!
Förbättringsområden på vårdcentralerna i
Skaraborg
Förbättringsmodell
  NDR registrering
  Team
  Kost
  Utdata
  Grupputbildning
T Nolan, E Deming
Diabetes – ett bättre liv, börja nu!
Förbättringsområden på vårdcentralerna i
Göteborg(40)
Förbättringsmodell
T Nolan, E Deming
 
 
 
 
 
Team
Grupputbildning
Utdata
LDL
NDR reg
Diabetes – ett bättre liv, börja nu!
Förbättringsområden Södra Älvsborg
  Blodtryck
  LDL
  HbA1c
  Team
  NDR registrering
Förbättringsmodell
T Nolan, E Deming
Diabetes – ett bättre liv, börja nu!
Kunskapsseminarier
  Mariestad 19/10 2011
  NDR teori-praktik
  Förbättringsarbete
Diabetes – ett bättre liv, börja nu!
2012
  Fyrbodal
  Södra Bohuslän
  Kunskapsseminarier
(24 offentliga 14 privata)
(15 offentliga 16 privata)
Diabetes – ett bättre liv, börja nu!
Du blir aldrig färdig och det är som det skall
Tomas Tranströmer
Download