Beställning/Abonnemangsavtal FÖRETAG BF

advertisement
Beställning/Abonnemangsavtal FÖRETAG
BF
Kunduppgifter
Namn
Ev kontaktperson
Näradress
Postadress
Telefon
Organisationsnummer
Faktureringsadress om annan än ovan
Företag
Att:
Näradress
Postadress
Telefonnummer som abonnemanget skall kopplas till
Abonnemangstyp och specifikation
Serverado Företag Paket 1, månadsavgift 399:-, startavgift 1995:ADSL-hastighet 2-12 Mbps inom stadsnät, hastighet mot Internet 1Mbps/0,5 Mbps upp. Max 4
dynamiska IP-adresser, 5 epostadresser. Elverket SLA 1.
Serverado Företag Paket 2, månadsavgift 599:-, startavgift 1995:ADSL-hastighet 2-12 Mbps inom stadsnät, hastighet mot Internet 2Mbps/0,5 Mbps upp. Max 4
dynamiska IP-adresser, 5 epostadresser. Elverket SLA 1.
Serverado Företag Paket 3, månadsavgift 1495:-, startavgift 1995:ADSL-hastighet 2-12 Mbps inom stadsnät, hastighet mot Internet 2Mbps/0,5 Mbps upp, max 5
Fasta IP -adresser, 10 epostadresser eller SMTP-feed till egen mailserver (max 450 adresser).
Elverket SLA 2.
Serverado Företag Paket4, månadsavgift 1995:-, startavgift 1995:ADSL-hastighet 2-12 Mbps inom stadsnät, hastighet mot Internet upp till 12 Mbps/0,5 Mbps upp,
max 25 Fasta IP -adresser, 30 epostadresser eller SMTP-feed till egen mailserver (max 450
adresser), Mailfilter. Elverket SLA 3.
Extratjänster
Webhotell med grafiskt uppdateringsverktyg 449:-, månad
Domännamn för epost & webadress, registrering 249:-, årsavgift 249:Mailfilter virus & spamfilter (gäller Small och Medium, ingår i Large) 15:- /epostadress/månad
Jag har tagit del av abonnemangsvillkoren och godkänner dem
Datum
Abonnemangsinnehavarens underskrift
/
20
Download