Förklara ”växthuseffekten” för kompisen bredvid

advertisement
12/2/09
Förklara ”växthuseffekten” för
kompisen bredvid – så att han / hon förstår…
Värmestrålning från
jordytan
Strålningen från
solen värmer upp
jordens yta
Värmestrålning från
atmosfären
Växthusgaser värms
upp av strålningen från
jorden
Utan
Med
växthusgaser:
+15
-18 grader!
grader!
1
12/2/09
- Klimatförändring Externa orsaker
  Solens aktivitet
  Jordens omloppsbana
  Meteoriter
Interna orsaker
Naturen
Interna orsaker
Människan
  Återkoppling
  Utsläpp av växthusgaser
  Vulkanutbrott
  Partiklar/partikelmoln
 Oförutsedda naturfenomen
  Avskogning/jorderosion
Växthusgaser
Vattenånga Koldioxid
- uppehållstid i atmosfären ca. 100 år
Metan
- uppehållstid i atmosfären ca. 10-15 år
Lustgas (Dikväveoxid) - uppehållstid i atmosfären ca. 120 år
Ozon (O3, Freoner (CFC) Svavelhexafluorid uppehållstid i atmosfären ca. 3 200 år
2
12/2/09
Utsläppen ökar…de BORDE minska
Utsläpp av CO2 är störst. Nära 2/3 av de globala utsläppen av växthusgaser…
Avskogning och förlust av ekosystem står för nästan 20% av “tillskottet”
Metanutsläpp står för 15% Lustgas för mindre än 10%
3
12/2/09
http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/slides/slideset/15/
Iskärnor tusentals år
gamla
• Snön som faller över
Antarktis packas till is och
bevaras i många tusen år. Den
extremt rena och klara isen
avslöjar både luftens
sammansättning och hur
varmt det var när snön föll.
• Temperaturen återskapas
genom att forskarna mäter
halten av så kallade isotoper
av väte och syre. En del
vattenmolekyler är lite tyngre
än andra, och ju varmare det
är, desto fler tunga
vattenmolekyler innehåller
snön.
4
12/2/09
▼
389 ppm
▼ 1774ppb
Källa: Petit, et al., Nature 399, 429-436, 1999
Gt Carbon/yr
Kolsänkor på land och i haven…
och i atmosfären
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ocean
land
atmosphere
Adapted from Canadell et al., 2007
5
12/2/09
”We are experiencing a
very chaotic time,
where humanity
determines the
outcome for the Planet
– sustainability or
collapse…?”
Professor Will Steffen,
Australian National
University Climate Change
Institute
Källa: SEI, J.Rockström
nov2009)
6
12/2/09
„Mass loss on Himalayan glacier endangers
water resources“ (Kehrwald et al. 2008 Geophys Res Lett)
Larsen ice shelf, Antarktis
2600 km2 is (ca ¼ av Härjedalen)
bröts upp och ”försvann” ut i
havet…
mellan 31/1 – 7/3 2002
7
12/2/09
Resiliensen i Jordens system
Vår osäkra situation…
8
12/2/09
• Medeltemperaturen ökar – dramatiskt
–> ”ett svängigare väder”
• +0.8 grader C på 100 år (jordens medeltemp)
• Ökningen är större på höga breddgrader
• Havsytan har höjts
• pga temperaturutvidgning (och isavsmältning)
• 10–20 cm det senaste seklet
• Halten koldioxid i atmosfären är högre än på
(minst) 650.000 år
Trender – global medeltemperatur…
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,21870
1890
1910
1930
1950
1970
1990
2010
-0,4
-0,6
-0,8
-1
9
12/2/09
Havsytehöjningen har visat gå snabbare än
någon förväntat sig
Rahmstorf 2007 Science 315: 368 - 370
”Havsförsurning”
10
12/2/09
Klimatförändringen i Sverige
Vem eller Vad
har förstärkt
Växthuseffekten?
11
12/2/09
Vi!
Hur mycket påverkar jag själv klimatet?
http://www.klimat.ivl.se/
12
12/2/09
Sårbarhet
och
Ansvar
för
klimatpåverkan
Global Humanitarian Forum, 2009
A Silent Crisis
Utsläpp av fossil koldioxid CO2 fördelat per person och land (2002)
http://www.globalis.se/Statistik/Klimat-och-miljoe/CO2-utslaepp-per-inv
1. USA
20 ton/capita
2. Saudi Arabien
18, 2 ton/capita
3. Australien
18 ton/capita
15. Sverige
6,2 ton/capita
Världsmedel
3,8 ton/capita
13
12/2/09
Nödvändiga utsläppsnivåer per capita
för att komma under +2 grader…
Globala medelutsläpp (ton CO2 per capita)
2004:
2020:
2050:
2100:
7,6
5,6
1,7-1,9
0
14
Download