Institutionen för kommunikation och medier SCHEMA Höstterminen

advertisement
Ins t it ut i on e n f ö r k om m un ik at i o n oc h m ed i er
SCHEMA Höstterminen 2017
JOUA00 Journalistik: grundkurs 1-30 hp
Delkurs 1: Introduktion till journalistiken, 7,5 hp
Kursansvariga: Andreas Mattsson och Ola Isaksson
SI-mentor:
OBS! AKADEMISK KVART GÄLLER EJ
Datum
Tid
Lokal
Undervisning
Lärare
Mån 28/8
10-12
Redaktionen
Kursintro och upprop (oblig)
AM/OI
13-15
Redaktionen
Föreläsning: Intervjuteknik +
AM
intro: intervjuövning (oblig)
Litteratur: Intervjuteknik, Reporter
Tis 29/8
15.30-17
Redaktionen
Välkomstmingel
AM/OI
10-12
Redaktionen
Föreläsning: Att arbeta som
AM
journalist (oblig)
+ intro: Enkätövning
DEADLINE: Enkätövning kl 16.00
AM
(oblig)
Litteratur: Intervjuteknik, Reporter
Ons 30/8
Redaktionen
Eget arbete: Intervjuövning
DEADLINE: intervjuövning
Tors 31/8
AM
kl 16.00 (oblig)
Fre 1/9
Mån 4/9
09-12
09-12
SOL-
Föreläsning: Att använda sig av
biblioteket
biblioteken och databaser
Redaktionen
Föreläsning: Journalisten i det
ES
AM
föränderliga medielandskapet
Litteratur: Reporter, Källkritik (kap
7)
+ intro: Idéövning (oblig)
Tis 5/9
09-12
Redaktionen
Föreläsning: Att arbeta som
OI
frilansjournalist + intro: idéövning
(oblig)
13-16
Redaktionen
Gästföreläsning: Så arbetar
SC
Journalistförbundet
Ons 6/9
16-17
Redaktionen
Mentorträff
09-12
Triangeln,
Studiebesök: HD-Sydsvenskan
OI
Eget arbete: Idéövning (oblig)
OI
Malmö
E.M.
Redaktionen
Tors 7/9
09-12
Redaktionen
Workshop:
AM
Att ge feedback på journalistik
(oblig)
E.M.
Fre 8/9
13-16
Redaktionen
Redaktionen
Eget arbete: Idéövning (oblig)
OI
DEADLINE: Idéövning kl 16.00
OI
Seminarium: Intervjuteknik, enkät
AM
och intervjuövning (oblig)
Mån 11/9
Föreläsning: Att söka i
ES
tidningsarkivet + intro: arkivövning
10-11.30
UB-källare
Grupp A
12.30-14
Grupp B
14.30-16
Grupp C
Tis 12/9
Eget arbete: Arkivövning
OI
DEADLINE: Arkivövning (oblig)
OI
tisdag 13/9 kl 16.00
Ons 13/9
9-12
Redaktionen
Seminarium: Arkivövning
OI/ES
Tors 14/9
9-12
Redaktionen
Föreläsning: Källkritik och det
OI
journalistiska uppdraget
Litteratur: Källkritik
Fre 15/9
12-13
Redaktionen
Mentorträff
9-12
Redaktionen
Föreläsning:
AM
Mångfaldsperspektiv i
journalistiken
Litteratur: Journalistik och
mångfald
Eget arbete: Mångfaldsövning
E.M.
AM
DEADLINE: Mångfaldsövning
kl 16 (oblig)
Mån 18/9
13-15
Redaktionen
Föreläsning:
OI
Bildjournalistik (oblig)
Tis 19/9
09-09.30
Redaktionen
09.30-13
Intro: Bildjournalistikövning
OI
Eget arbete: Bildjournalistik
DEADLINE: 13.00
14-16
Redaktionen
Seminarium: Bildjournalistik i
praktiken (oblig)
Ons 20/9
09-12
Redaktionen
Föreläsning: Att skriva nyheter
OI
och hitta vinkeln
Litteratur: Källkritik, Reporter,
Intervjuteknik
Tors 21/9
09-10
10-11
Redaktionen
Intro: Nyhetsövning (oblig)
OI
Mentorträff
Eget arbete: Nyhetsövning
Fre 22/9
Eget arbete: Nyhetsövning
DEADLINE: Nyhetsövning 17.00
OI
Mån 25/9
Eget arbete: Feedbackövning och
OI/AM
kursreflektion
DEADLINE: Feedbackövning
16.00
Tis 26/9
DEADLINE: Kursreflektion 16.00
Lärare: AM = Andreas Mattsson, OI = Ola Isaksson, ES = Erik Svanström
Redaktionen ligger i Gamla kirurgen, våning 3, på Sandgatan 3 i Lund.
OI/AM
Download