22236pil

advertisement
PAKKAUSSELOSTE
MOVIPREP® jauhe oraaliliuosta varten, annospussit
Katso vaikuttavat aineet kohdasta 6.
Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, kerro niistä
lääkärille tai apteekkiin.
Tässä selosteessa esitetään:
1.
Mitä MOVIPREP on ja mihin sitä käytetään
2.
Ennen kuin otat MOVIPREP-valmistetta
3.
Miten MOVIPREP-valmistetta otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
MOVIPREP-valmisteen säilyttäminen
6.
Muuta tietoa
1.
MITÄ MOVIPREP ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
MOVIPREP on sitruunanmakuinen jauhe, joka on pakattu neljään annospussiin. Näistä kaksi on isoja
annospusseja (annospussi A) ja kaksi on pieniä annospusseja (annospussi B). Yhden hoitokerran
aikana käytetään pakkauksen kaikki annospussit.
MOVIPREP-valmiste on tarkoitettu suoliston tyhjentämiseen valmistauduttaessa
tutkimustoimenpiteeseen tai leikkaukseen. MOVIPREP vaikuttaa tyhjentämällä suolen sisällön, joten
ulosteesi muuttuu vetiseksi.
2.
ENNEN KUIN OTAT MOVIPREP-VALMISTETTA
Älä ota MOVIPREP-valmistetta, jos epäilet tai lääkärisi epäilee, että
- olet allerginen (yliherkkä) makrogoli 3350:lle tai MOVIPREP-valmisteen jollekin muulle aineelle
- sinulla on suolentukkeuma
- suolesi seinämässä on reikä
- mahasi tyhjentyminen on häiriintynyt
- suolesi toiminta on lamaantunut (voi ilmetä usein vatsaontelon leikkauksen jälkeen)
- sinulla on fenyyliketonuria, joka on perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei kykene pilkkomaan
tiettyjä aminohappoja. MOVIPREP sisältää fenyylialaniinin lähteen.
- elimistösi ei tuota riittävästi glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasia
- sinulla on toksinen megakolon (vakava paksusuolen tulehdus).
Ole erityisen varovainen MOVIPREP-valmisteen suhteen
Sinun on kiinnitettävä eritystä huomiota kohdassa 4 lueteltuihin haittavaikutuksiin, jos terveytesi on
heikko tai sinulla on vakava sairaus. Jos asia huolestuttaa sinua, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.
Kerro lääkärillesi ennen MOVIPREP-valmisteen käyttöä, jos jokin seuraavista koskee sinua:
- sinun on saostettava nesteitä ennen kuin voit niellä niitä turvallisesti
- nielty juoma tai ruoka tai mahahapot pyrkivät nousemaan mahalaukusta ruokatorveen
1
-
munuaissairaus
sydämen vajaatoiminta
nestehukka
tulehduksellisen suolistosairauden (Crohnin taudin tai haavaisen koliitin) äkillinen paheneminen
MOVIPREP-valmistetta ei pidä antaa potilaalle, jonka tajunnantaso on alentunut, ilman lääkärin
valvontaa.
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Jos käytät muita lääkkeitä, ota ne vähintään tuntia ennen MOVIPREP-valmisteen ottamista tai tunti
sen ottamisen jälkeen, koska ne voivat muutoin huuhtoutua pois ruoansulatuskanavasta eikä niiden
vaikutus ole tällöin riittävä.
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä,
myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
MOVIPREP-valmisteen käyttö ruuan ja juoman kanssa
Älä syö kiinteää ruokaa hoidon aloittamisen jälkeen ennen kuin toimenpide on tehty.
Raskaus ja imetys
MOVIPREP-valmisteen käytöstä raskauden ja imetyksen aikana ei ole tietoa, minkä vuoksi sitä tulee
käyttää tällaisessa tilanteessa vain, jos lääkäri katsoo sen välttämättömäksi. Jos olet raskaana tai
imetät, kerro siitä lääkärillesi ennen MOVIPREP-valmisteen käyttämistä.
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.
Ajaminen ja koneiden käyttö
MOVIPREP ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.
Tärkeää tietoa joistakin MOVIPREP-valmisteen sisältämistä aineista
Tämä lääkevalmiste sisältää 56,2 mmol imeytyvää natriumia litraa kohden. Vähänatriumista
ruokavaliota noudattavien potilaiden on syytä huomioida tämä.
Tämä lääkevalmiste sisältää 14,2 mmol kaliumia litraa kohden. Vähäkaliumista ruokavaliota
noudattavien tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden on syytä huomioida tämä.
MOVIPREP sisältää aspartaamia, joka on fenyylialaniinilähde. Se voi olla vaarallinen potilaille, jotka
sairastavat fenyyliketonuriaa.
3.
MITEN MOVIPREP-VALMISTETTA OTETAAN
Käytä MOVIPREP-valmistetta juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai
apteekista, mikäli olet epävarma. Tavanomainen annos on 2 litraa liuosta, joka on valmistettu
käyttövalmiiksi seuraavasti:
Pakkaus sisältää kaksi läpinäkyvää pussia, jotka sisältävät kaksi annospussiparia: annospussit A ja B.
Yhden annospussiparin (A ja B) jauheet liuotetaan litraan vettä. Pakkaus riittää kahteen litraan
MOVIPREP-liuosta.
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen MOVIPREP-valmisteen ottamista. Sinun tulee tietää:
- milloin MOVIPREP-valmistetta otetaan
- miten MOVIPREP-liuos valmistetaan
- miten MOVIPREP-valmistetta otetaan
- millaisia vaikutuksia voi odottaa hoidosta
Milloin MOVIPREP-valmiste otetaan
2
Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa sinulle ohjeet, milloin MOVIPREP-valmiste otetaan. MOVIPREPhoito on otettava kokonaisuudessaan ennen toimenpidettä ja se voidaan ottaa:
joko
jaettuna kahteen osaan eli 1 litra MOVIPREP-liuosta toimenpidettä edeltävänä iltana ja 1 litra varhain
toimenpidepäivän aamuna
tai
2 litraa toimenpidettä edeltävänä iltana.
Tärkeää! Älä syö kiinteää ruokaa MOVIPREP-valmisteen käytön aloittamisen jälkeen ennen kuin
toimenpide on tehty.
Miten MOVIPREP-liuos valmistetaan
- Avaa toinen läpinäkyvä pussi ja ota siitä annospussit A ja B.
- Kaada sekä annospussi A:n että annospussi B:n sisältö litran vetoiseen kannuun.
- Kaada kannuun yksi litra vettä ja sekoita, kunnes jauhe on liuennut kokonaan ja MOVIPREP-liuos
on kirkasta tai hieman sameaa. Tämä vie korkeintaan 5 minuuttia.
Miten MOVIPREP-valmistetta otetaan
Juo ensimmäinen litra MOVIPREP-valmistetta 12 tunnin kuluessa. Yritä juoda lasillinen liuosta aina
1015 minuutin välein.
Kun litra liuosta on juotu, valmista ja juo toinen litra jäljellä olevista annospusseista A ja B
valmistettua MOVIPREP-liuosta.
Hoidon aikana suositellaan juotavaksi lisäksi litra kirkasta nestettä voimakkaan janon ja nestehukan
välttämiseksi. Sopivia juomia ovat vesi, kirkas keitto, hedelmämehu (ilman hedelmälihaa),
virvoitusjuomat, tee tai kahvi (ilman maitoa). Voit juoda näitä juomia aina, kun haluat.
Millaisia vaikutuksia voit odottaa hoidosta
Kun aloitat MOVIPREP-liuoksen juomisen, on tärkeää, että olet WC:n läheisyydessä. Ulosteesi
muuttuvat jossakin vaiheessa vetisiksi. Tämä on täysin normaalia ja osoittaa, että MOVIPREP-liuos
vaikuttaa. Ulostaminen loppuu, kun kaikki liuos on juotu.
Näitä ohjeita noudattamalla suolesi puhdistuu, mikä auttaa toimenpiteen onnistumista.
Jos otat enemmän MOVIPREP-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos otat enemmän MOVIPREP-liuosta kuin sinun pitäisi, sinulla saattaa esiintyä voimakasta ripulia,
joka voi johtaa nestehukkaan. Juo runsaita määriä nestettä, etenkin hedelmämehua. Jos asia
huolestuttaa sinua, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.
Jos unohdat ottaa MOVIPREP-valmistetta
Jos unohdat ottaa MOVIPREP-liuosta, ota annos niin pian kuin huomaat unohtaneesi ottaa sitä. Jos
sinun olisi pitänyt ottaa liuosta jo useita tunteja aiemmin, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista. On
tärkeää, että olet juonut koko liuosmäärän vähintään tuntia ennen toimenpidettä.
Jos sinulla on muita kysymyksiä tämän valmisteen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
3
Lapset
Alle 18-vuotiaat lapset eivät saa käyttää MOVIPREP-valmistetta.
4.
MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Kuten kaikki lääkkeet, MOVIPREP-valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät
kuitenkaan saa niitä. Ripuli on MOVIPREP-valmisteen normaali vaikutus.
Hyvin yleiset haittavaikutukset (esiintyy useammalla kuin yhdellä kymmenestä hoitoa saavasta
potilaasta): vatsakipu, vatsan pingottuneisuus, väsymys, peräaukon arkuus, jano ja pahoinvointi.
Yleiset haittavaikutukset (esiintyy alle yhdellä kymmenestä mutta useammalla kuin yhdellä sadasta
hoitoa saavasta potilaasta): nälän tunne, univaikeudet, huimaus, oksentelu, ruoansulatusvaivat,
vilunväristykset.
Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy alle yhdellä sadasta mutta useammalla kuin yhdellä
tuhannesta hoitoa saavasta potilaasta): päänsärky, epämiellyttävä olo, nielemisvaikeudet, muutoksia
veren suolapitoisuuksissa: alentunut vetykarbonaatti, kohonnut tai alentunut kalsium, kohonnut tai
alentunut kloridi, alentunut fosfori, muutoksia maksantoimintakokeissa.
Nämä haittavaikutukset esiintyvät tavallisesti vain MOVIPREP-hoidon aikana. Jos ne kuitenkin
jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.
Allergisia reaktioita saattaa esiintyä.
Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista vaikutuksista, lopeta MOVIPREP-valmisteen ottaminen ja ota
viipymättä yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin. Et saa ottaa enempää MOVIPREP-valmistetta ennen kuin
olet kysynyt neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista.
- ihottumaa tai kutinaa
- kasvojen, nilkkojen tai muun kehon osan turvotusta
- sydämentykytystä
- voimakasta väsymystä
- hengenahdistusta
Jos ulostamistarvetta ei ilmene kuuden tunnin kuluessa MOVIPREP-valmisteen ottamisesta, lopeta
liuoksen juominen ja ota heti yhteyttä lääkäriin.
Jos jokin haittavaikutus selvästi pahenee tai jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä
selosteessa mainittu, kerro niistä lääkärille.
5.
MOVIPREP-VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä ulkopakkauksessa ja annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Säilytä alle 25°C alkuperäisessä pakkauksessa.
Kun MOVIPREP-jauhe on liuotettu veteen, liuos voidaan säilyttää peitettynä alle 25°C. Liuos voidaan
myös säilyttää jääkaapissa (2 - 8°C). Käyttövalmis liuos on käytettävä 24 tunnin kuluessa.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
4
6.
MUUTA TIETOA
Annospussi A:n sisältämät vaikuttavat aineet ovat:
makrogoli (tunnetaan myös polyeteeniglykolina) 3350
natriumsulfaatti, vedetön
natriumkloridi
kaliumkloridi
100 g
7,500 g
2,691 g
1,015 g
Annospussi B:n sisältämät vaikuttavat aineet ovat:
askorbiinihappo
natriumaskorbaatti
4,700 g
5,900 g
Kun kumpikin annospussi on sekoitettu litraan vettä, liuoksen elektrolyyttisisältö on seuraava:
natriumia
sulfaattia
kloridia
kaliumia
askorbaattia
181,6 mol/l (josta imeytyy enintään 56,2 mmol)
52,8 mmol/l
59,8 mmol/l
14,2 mmol/l
29,8 mmol/l
Muut aineet ovat sitruuna-aromi (sisältää maltodekstriiniä, sitraalia, sitruunaöljyä, limettiöljyä,
ksantaanikumia, E-vitamiinia) sekä makeutusaineina aspartaami (E 951) ja asesulfaamikalium (E 950).
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Pakkaus sisältää kaksi läpinäkyvää pussia, joissa kummassakin on annospussipari: annospussi A ja
annospussi B. Annospussipari (yksi annospussi A ja yksi annospussi B) liuotetaan yhteen litraan vettä.
MOVIPREP-valmistetta on saatavana 1, 10, 40, 80, 160 ja 320 hoitokerran pakkauksina.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija:
Norgine BV, Hogehilweg 7, 1101CA Amsterdam ZO, Alankomaat.
Valmistaja:
Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan CF82 8SJ, Iso-Britannia.
Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 13.11.2006.
5
Seuraavat tiedot on tarkoitettu ainoastaan terveydenhoitohenkilöstölle:
Huomautus terveydenhoitohenkilöstölle:
MOVIPREP-valmistetta on annettava varoen heikkokuntoisille potilaille, joilla on
- heikentynyt nielemisheijaste
- vaara mahalaukun tai ylemmän mahasuolikanavan sisällön joutumisesta keuhkoihin (aspiraatiotai regurgitaatiotaipumus)
- alentunut tajunnantaso
- vakava munuaisten vajaatoiminta (kreatiinipuhdistuma < 30 ml/min.)
- sydämen vajaatoiminta (NYHA-luokka III tai IV)
- nestehukka
- vaikea äkillinen tulehduksellinen suolistosairaus
Nestehukka on hoidettava ennen MOVIPREP-valmisteen käyttöä.
Potilaita, joiden tajunnantaso on alentunut, joilla on heikentynyt nielemisheijaste tai joilla
mahalaukun tai ylemmän mahasuolikanavan sisältöä voi joutua keuhkoihin, on seurattava tarkoin
annon aikana etenkin, jos anto tapahtuu nenä-mahaletkun kautta.
MOVIPREP-valmistetta ei saa antaa tajuttomille potilaille
6
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
MOVIPREP® pulver till oral lösning, dospåsar
Aktiva substanser: se punkt 6.
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de
uppvisar symtom som liknar dina.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad MOVIPREP är och vad det används för
2.
Innan du använder MOVIPREP
3.
Hur du använder MOVIPREP
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur MOVIPREP ska förvaras
6.
Övriga upplysningar
1.
VAD MOVIPREP ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
MOVIPREP är ett pulver med citronsmak. Pulvret är fördelat på 4 dospåsar. Två av dessa är stora
dospåsar (dospåse A) och två är små dospåsar (dospåse B). Du ska använda alla påsar i förpackningen
till 1 behandling.
MOVIPREP används för att rengöra tarmen för att du ska bli klar för en undersökning eller operation.
MOVIPREP verkar genom att tömma innehåller i tarmarna, så du kan förvänta dig att få en vattnig
avföring.
2.
-
INNAN DU ANVÄNDER MOVIPREP
Använd inte MOVIPREP om du eller din läkare misstänker att:
du är allergisk (överkänslig) mot makrogol 3350 eller något av övriga innehållsämnen i
MOVIPREP.
du har tarmstopp
du har hål i tarmväggen
du har störningar i tömningen av magen
din tarmfunktion är förlamad (kan ofta förekomma efter en operation i bukhålan)
du har fenylketonuri, som är en ärftlig sjukdom där kroppen inte kan omsätta en speciell
aminosyra. MOVIPREP innehåller en källa till fenylalanin (aspartam)
din kropp inte producerar tillräckligt med glukos-6-fosfodehydrogenas
du lider av toxisk megakolon (en allvarlig typ av inflammation i tjocktarmen)
Var särskilt försiktig med MOVIPREP
Du bör fästa särskild uppmärksamhet vid biverkningarna som uppräknas i punkt 4 om din hälsa är
svag eller om du lider av någon allvarlig sjukdom. Kontakta läkare eller apotekspersonal om saken
bekymrar dig.
Tala om för din läkare innan du använder MOVIPREP ifall något av följande gäller dig:
- du måste reda vätskor innan du tryggt kan svälja dem
7
-
nedsvald mat eller dryck eller magsyrorna strävar till at stiga upp från magsäcken till matstrupen
njursjukdom
hjärtsvikt
vätskebrist
plötslig försämring av inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit).
MOVIPREP bör inte ges till en patient, som har nedsatt medvetandegrad, utan overvakning av läkaren.
Samtidig användning av andra läkemedel
Om du använder andra läkemedel, ta dem minst en timme före eller en timme efter intag av
MOVIPREP, för annars kan de sköljas bort från matsmältningskanalen och då är deras effekt inte
tillräcklig.
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana.
Användning av MOVIPREP med mat och dryck
Ät inte fast föda efter att behandlingen inletts tills ingreppet är utfört.
Graviditet och amning
Eftersom information gällande användning av MOVIPREP under graviditet och amning saknas bör
preparatet användas i dessa fall endast om läkaren anser det nödvändigt. Tala om för din läkare innan
du använder MOVIPREP om du är gravid eller ammar.
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Körförmåga och användning av maskiner
MOVIPREP påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.
Viktig information om några innehållsämnen i MOVIPREP
Detta läkemedel innehåller 56,2 mmol absorberbart natrium per liter. Detta bör observeras av patienter
som följer en natriumfattig kost.
Detta läkemedel innehåller 14,2 mmol kalium per liter. Detta bör observeras av patienter med njursvikt
och patienter som följer en kaliumfattig kost.
MOVIPREP innehåller aspartam som är en källa till fenylalanin. Det kan vara skadligt för patienter
med fenylketonuri.
3.
HUR DU ANVÄNDER MOVIPREP
Använd alltid MOVIPREP enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är
osäker. Vanlig dos är 2 liter lösning som färdigberetts på följande sätt:
Förpackningen innehåller 2 genomskinliga påsar som innehåller 2 par dospåsar: Dospåse A och
dospåse B. En uppsättning av ett par dospåsar (A och B) ska lösas upp i 1 liter vatten. Förpackningen
räcker därför till 2 liter MOVIPREP-lösning.
Innan du tar MOVIPREP ska du läsa igenom följande instruktioner. Du ska veta:
- när du ska ta MOVIPREP
- hur MOVIPREP-lösningen ska beredas
- hur MOVIPREP ska intas
- hurdana verkningar du kan vänta dig att behandlingen har
8
När du ska ta MOVIPREP
Läkaren eller sjuksköterskan talar om för dig när du ska ta MOVIPREP. Behandlingen med
MOVIPREP ska vara avslutad innan undersökningen och kan tas:
antingen
fördelat i två delar, d.v.s. 1 liter MOVIPREP på kvällen före och 1 liter MOVIPREP tidigt på
morgonen före undersökningen
eller
2 liter på kvällen före undersökningen
Obs! Ät ingen fast föda från tidpunkten då du börjar använda MOVIPREP till dess att
undersökningen är avslutad.
Hur MOVIPREP-lösningen ska beredas
- Öppna den ena genomskinliga påsen och ta ut dospåse A och B.
- Häll ut innehållet i både dospåse A och B i ett 1-literskärl.
- Häll en liter vatten i kärlet och rör om tills allt pulver har lösts upp och MOVIPREP-lösningen är
klar eller lite grumlig. Detta tar högst 5 minuter.
Hur MOVIPREP ska intas
Drick den första litern av MOVIPREP-lösningen inom 1-2 timmar. Försök dricka ett glas lösning med
10-15 minuters mellanrum.
När du har druckit färdigt, gör i ordning och drick den andra litern av MOVIPREP-lösningen som du
berett av innehållet i de återstående dospåsarna A och B.
Under behandlingen ska du dricka ytterligare 1 liter klar vätska för att undvika kraftig törst och
vätskebrist. Vatten, klar soppa, fruktjuice (utan fruktkött), läskedryck, te eller kaffe (utan mjölk) är
lämpligt. Dessa drycker kan du inta när du vill.
Hurdana verkningar du kan vänta dig att behandlingen har
När du börjar dricka MOVIPREP-lösningen är det viktigt att du håller dig i närheten av en toalett. Förr
eller senare kommer du att börja få vattnig avföring. Detta är helt normal och visar att MOVIPREP
fungerar. Avföringen kommer att upphöra när du har druckit färdigt.
Om du följer dessa instruktioner kommer din tarm att vara ren och detta kommer att hjälpa dig att
genomgå en lyckad undersökning.
Om du använt för stor mängd av MOVIPREP
Om har fått i dig för stor mängd MOVIPREP lösning kan du få svår diarré som kan orsaka vätskebrist.
Drick rikliga mängder vätska, särskilt fruktjuice. Om saken bekymrar dig, kontakta läkare eller
apotekspersonal.
Om du har glömt att använda MOVIPREP
Om du har glömt att ta MOVIPREP, ta en dos genast då du märker detta. Om du borde ha tagit
lösningen redan flera timmar tidigare, rådfråga din läkare eller apotekspersonalen.
Det är viktigt att du har druckit hela mängden lösning minst en timme före undersökningen.
9
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
Barn
Barn under 18 år får inte använda MOVIPREP.
4.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan MOVIPREP orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Diarré är en normal effekt av MOVIPREP.
Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter som får denna
behandling): svullen mage, trötthet, ömhet kring ändtarmen, törst och illamående.
Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter men fler än 1 av 100
patienter som får denna behandling): hungerskänsla, sömnsvårigheter, svindel, kräkningar,
matsmältningsstörningar, frossbrytningar.
Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter men fler än 1 av 1000
patienter som får denna behandling): huvudvärk, obehaglig känsla, sväljningssvårigheter,
förändringar i blodets saltkoncentrationer: sänkt vätekarbonat, förhöjt eller sänkt kalcium, förhöjt eller
sänkt klorid, sänkt fosfor, förändringar i leverfunktionstest.
Dessa biverkningar förekommer vanligen endast under behandlingen med MOVIPREP. Om de ändå
fortsätter ska du kontakta läkare.
Allergiska reaktioner kan förekomma.
Om du får någon av de följande biverkningar, sluta använda MOVIPREP och kontakta omedelbart
läkare eller apotekspersonal. Du får inte ta mera MOVIPREP innan du har rådfrågat din läkare eller
apotekspersonalen.
- hudutslag eller klåda
- svullnad i ansikte, vrister eller andra kroppsdelar
- hjärtklappning
- kraftig trötthet
- andnöd
Om du inte får avföringsbehov inom 6 timmar efter att du har intagit MOVIPREP, sluta dricka
lösningen och kontakta omedelbart läkare.
Om några biverkningar tydligt blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i
denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5.
HUR MOVIPREP SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen
i angiven månad.
Förvara vid högst 25°C.
Då MOVIPREP pulvret har lösts upp i vatten kan lösningen förvaras övertäckt vid högst 25°C.
Lösningen kan också förvaras i kylskåp (2-8°C). Färdigberedd lösning ska användas inom 24 timmar.
10
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör
med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna i dospåse A är:
Makrogol (också känd som polyetenglykol) 3350
Natriumsulfat, vattenfri
Natriumklorid
Kaliumklorid
100 g
7,500 g
2,691 g
1,015 g
De aktiva substanserna i dospåse B är:
Askorbinsyra
Natriumaskorbat
4,700 g
5,900 g
Då de båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten är lösningens elektrolytkoncentration den följande:
Natrium
Sulfat
Klorid
Kalium
Askorbat
181,6 mol/l (av vilket inte mer än 56,2 mmol är absorberbart)
52,8 mmol/l
59,8 mmol/l
14,2 mmol/l
29,8 mmol/l
Övriga innehållsämnen är citronarom (innehållande maltodextrin, citral, citronolja, limeolja,
xantangummi, vitamin E) och sötningsmedlen aspartam (E 951) och acesulfamkalium (E 950).
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Förpackningen innehåller 2 genomskinliga påsar, som båda innehåller ett par dospåsar:
dospåse A och dospåse B. En uppsättning av dospåsar (dospåse A och dospåse B) ska lösas upp
i 1 liter vatten.
MOVIPREP finns att få i förpackningar avsedda för 1, 10, 40, 80, 160 och 320 behandlingar.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:
Innehavare av godkännande för försäljning:
Norgine BV, Hogehilweg 7, 1101CA Amsterdam ZO, Nederländerna.
Tillverkare:
Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan CF82 8SJ, Storbritannien
Denna bipacksedel godkändes senast i 13.11.2006.
11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:
Påminnelse för hälso- och sjukvårdspersonal
MOVIPREP skall användas med försiktighet till svaga patienter som har:
-
försämrad sväljreflex
en risk för att innehållet i magsäcken eller övre mag-tarmkanalen hamnar i lungorna (tendens till
aspiration eller reflux)
eller för att magsäckens innehåll kan stiga upp i matstrupen
sänkt medvetandegrad
gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min.)
hjärtinsufficiens (NYHA grad III eller IV)
vätskebrist
plötslig, svår inflammatorisk tarmsjukdom
Vätskebrist måste skötas innan användning av MOVIPREP.
Patienter med sänkt medvetandegrad, försämrad sväljreflex eller en risk för att innehållet i magsäcken
eller övre mag-tarmkanalen hamnar i lungorna bör övervakas noga under administreringen, speciellt
om administrering sker via nässond.
MOVIPREP får inte ges till medvetslösa patienter.
12
Download