(L\3052017-18 f\366r elever_JN.xlsx)

2017-01-05
Översikt av INDVAL lå 2017/18 för elever
Jenny Nyström, Stagg och Lars Kagg
8.10-9.40 / 15.30-16.40
Kurs
Kurskod
Affärskommunikation
Animation
Arkitektur hus
Bild och form 1a
Bild och form 1b
Biologi 1
CAD1
CAD2
Dansteknik 1
Dans/koreografi
Digitalt skapande
Engelska 6
Engelska 7
Entreprenörskap med UF
Film och TV-produktion 1
Filosofi
Formgivning 1, Keramik
Fotografisk bild 1
Företagsekonomi 1
Personlig försäljning
Geografi 1
Grafisk kommunikation
Historia 1a2
Mental träning
Hälsa, barnhälsovård
Idrott och hälsa 1-spec. (fotb.+inneb)
Idrott och hälsa 2-spec. " - "
Idrott och hälsa 2
Juridik - Privatjuridik
Latin 1
Massage
Matematik
AFFAFÄ00S
ANIANI01
ARKARK0
BILBIL01a1
BILBIL01b
BIOBIO01
CADCAD01
CADCAD02
DATDAS01S
DANKOO0
DIGDIG01
ENGENG06
ENGENG07
ENTENR0-UF
FILFIL01
FIOFIO01
FOMFOR01S
FOTFOT01
FÖRFÖR01
FÖSPER01
GEOGEO01
GRAGRA01
HISHIS01a2
HALMEN0
HAABAR0
IDRIDO01
IDRIDO02
IDRIDR02
JURPRI0
LATLAT01
MAAMAA01
MATMAT02a
MATMAT02b
MATMAT03b
MATMAT04
MATMAT00S
MODFRA01+02
MODFRA03
MODFRA04
MODSPA01+02
MODSPA03
MODSPA04
MODDEU01+02
MODDEU03
MODDEU04
MODITA01 +02
MODITA03
MODITA04
MUSMUS0
MUSMUS01
MUSMUS02
MUSMUI0 (ESMUS-elever)
NAKNAK01a2
NAKNAK02
PRRPRR01
PSKPSY01
PSKPSY02a
SAMSAM01a2
SEVSEV01
SOISOO0
SPARA200
SVESVE02
SVESVE03
SVASVA02
SVASVA03
Matematik specialisering
Moderna språk steg 1 - 4
Musik
Musikproduktion
Musikimprovisation
Naturkunskap 1a2
Naturkunskap 2
Programmering
Psykologi 1
Psykologi 2
Samhällskunskap 1a2
Service och bemötande
Sociologi
Spara 200p till åk3 (endast NA och TE)
Svenska 2
Svenska 3
Svenska 2 som andraspråk
Svenska 3 som andraspråk
Poäng
100
100
100
50
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
50
50
50
100
100
200
100
100
100
100
BlockA Må/Ti
x
x
x
Vt
BlockB Ti/On
Vt
x
x
Ht
Vt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Vt
x
x
x
x
x
x
x
Vt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ht
x
Ht
Vt
x
x
Vt
x
Vt
Ht
F6
C5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2017-01-05
Svenska, Skrivande
Svenska, Retorik
Teater för alla
Träningslära 1
Turism - Guide och reseledare
Webbutveckling 1
SVESKR0
SVERET0
TEASCE01
TRNTRN01
AKTGUI0
WEBWEU01
100
100
100
100
100
100
x
x
x
x
BARA FÖR RL-ELEVER
Kurs
Kurskod
Bageri - specialisering
Konditori - specialisering
Drycker specialisering
Matlagning - specialisering
BAGBAG00S (RLBAG-elever)
BAGKON00S (RLBAG-elever)
DRYDRY00S (RLKÖK-elever)
MALMAL00S (RLKÖK-elever)
FÖRDJUPNINGSKURSER NA15
Engelska 7
Entreprenörskap med UF
Filosofi
Miljö- och energikunskap
Matematik 5
Naturvetenskaplig spec. mot bioteknik
Psykologi 1
Psykologi 2b
Träningslära
ENGENG07
ENTENR0
FIOFIO01
HÅLMIJ0
MATMAT05
NAVNAT00S
PSKPSY01
PSKPSY02b
TRNTRN01
x
x
x
8.10-9.40 / 15.30-16.40
Poäng
BlockA Må/Ti
BlockB Ti/On
100
100
100
100
Poäng
100
100
50
100
100
100
50
50
100
BLOCK 1
x
x
x
x
Ht
Vt
x
BLOCK 2
x
x
Vt
x
Ht
Vt