Status Projekt Axelsberg 10 mars 2015, MIK Fotboll

advertisement
Status Projekt Axelsberg
10 mars 2015, MIK Fotboll årsmöte
Projekt Axelsberg
1.
2.
3.
4.
En samlingsplats för alla
Organisation
Nuläget
Nästa steg
Ekbacken (skiss KSARK)
Ekbacken allhus (skiss KSARK)
+
Projekt Axelsberg styrning
Projektägare
Klas Fältström (MIK Fotboll)
Styrgruppen
Stöd
Referensgrupp
(7 partners), Arkitekt
(KSARK), Finansiering
(EL, JL) &
Kommunikation (AS)
Stefan Fagerström (FUB), Mikael
Åkerberg (StHIF), Elsa Törnros
(MIK Orientering), Karl Palm
(Krica), Andreas Wickell, Magnus
Schmiedtke, Maurice Simonius,
Klas Fältström (MIK Fotboll)
Projektledning
Mark Blake (Everland),
Klas Fältström (MIK Fotboll)
Stöd säkrat
PROJEKT AXELSBERG
TILL
Arvsfonden
EKBACKEN
Åke-Wiberg
EKBACKEN
RF
Margaretas Minnesfond
Byggekbacken.nu
EKBACKEN
EKBACKEN
EKBACKEN
947 000 SEK
50 000 SEK
2 000 000 SEK
50 000 SEK
20 805 SEK
3 067 805 SEK
• Ytterligare kSEK 77 på ’Stöd Projekt Axelsberg’ kontot
• Finansiering väntas från Stockholm
vatten/Idrottsförvaltningen
• Totalbudget Ekbacken mSEK18
Våra huvudfrågor
1. När under 2015 kan vi få klart en fotbollsplan på Axelsbergs
BP?
2. När under 2015 kan vi få klart en blindfotbollsplan (7mannaplan + flyttbar sarg) på Hägerstensåsens BP?
3. Hur tänker Stockholm vatten betalar 1 och 2?
4. Hur går det med Allhuset?
Tunneldialog
• Remiss svar 28 nov 2014 gäller.
• Diskussion pågår med Stockholm
vatten och Idrottsförvaltningen,
Fastighetskontoret,
Exploateringskontoret och
Stadsdelsförvaltning.
• Nästa steg är beslut från
Stockholm
vatten/Idrottsförvaltning om
planer (Axelsberg och
Hägerstensåsens BP), finansiering
och tidsplan.
• Finns på proketsidan (fb) samt i
några ex här.
Nästa steg, urval
•
•
•
•
•
•
tor 5 mars - Stockholm vatten styrelsemöte
tis 10 mars - MIK Fotboll Årsmöte
tor 19 mars - beslut om KTH projekt blindfotbollssarg
tors 26 mars - avstämning med Stockholm vatten
tis 31 mars - Stockholm vatten informationsträff H-åsen
tis 21 april - möte med Projekt Axelsberg finansiärerna, bl.a.
Arvsfonden och RF
• tis 26 maj - Stockholm vatten informationsträff
Download