Linjär algebra

advertisement
Kursprogram för Linjär algebra 3p
2007
Kursansvarig
Tanja Kimmerud
Tel : 042-356707, E-post : [email protected]
Information om våra matematikkurser i Helsingborg finns på hemsidan
http://www.maths.lth.se/matematiklth/grundkurser/hbg.html
Kurslitteratur

Sparr, Gunnar, ”Linjär algebra”, ISBN 9144197527.

”Övningar i Linjär algebra”, Matematiska institutionen,
Lund, 7:e upplagan.
Föreläsningar i U202 TK
Mån 10-12 (ej v. 18)
Tis 8-10 ( v.12,13)
Tor 8-10 (ej v.20)
Övningar
IDA1:
mån 13-15 i C 521 (ej v. 18)
tis
TK
15-17 i C 672 (v.12, 13)
fre 10-12 i C 627
IBYV1+IBYJ1: mån 13-15 i C672 (ej v.18)
IBYA2: grA
tis
10-12 i C 522 (v. 12,13)
fre
13-15 i C 522
tis 13-15 i C521 (ej v.18)
AM
TK
ons 13-15 i C224 (v. 12), i C 522 (v.19)
tor 10-12 i C521
grB
tis 13-15 i C672 (ej v.18)
ons 13-15 i C621 (v. 12, 19)
tor 10-12 i C522
Tentamen
070529 kl. 8.00-13.00. IT i C548. Bygg i C 163.
AM
Kursplanering
Innehåll
Vecka
Linjära ekvationssystem
Kap 1.1-1.3 i Linjär algebra
Uppgifter
1.1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 15, (16), 19,
(25)
12
Geometriska vektorer
Kap 2.1-2.4
13
16
2.1-6, (7), 8, (9), 10, 13-18, 19ace,
20, (26)
Linjer och plan
Kap 3.1-3.4
3.1, 2, 3a, (3b), 5, 6bc, 7-11, (12),
14acd, 15, 16, 18acd, 21, 24, (25),
(26), 28
Skalärprodukt
Kap 4.1-4.3
4.1, 4, 5, (9), 10, 11, (12), 13, 18, 20,
21, 23, 24, 25ab, 26, 29, 31, (32), 37,
(40), 42, 44, (45), (3.23)
Vektorprodukt
Kap 5.1-5.5
n
Rummet R
Kap 6.1, 6.2, 6.4
5.1-5, (6), 7-10, 17, 19, 20, 4.15,
4.16
6.1-4, 6
Matriser
Kap 7.1-7.5
7.1-6, 8-10, (11), 12, (13), 26, (29)
Matriser fort.
17
Linjära avbildningar
Kap 8.1, 8.2, 8.4
8.1, 2, 4-7, (8), 9-11, 17, 20-22, (30),
(36), 38, (41)
18
Determinanter
Kap 9.1-9.8
9.1-6, 9abc, 10a(b), 11, 13, 14, (16),
(17), 18a, 19, 22-29, 30a, 31ab, 32,
36, 37, (47), (49)
19
Egenvektorer och egenvärden
Kap 10.1, 10.2
20
Repetition
Uppgifter inom parentes görs i mån av tid
10.1abc, 2bdef, 3, (4), 6, (8)
Download