Böneämnen - Frälsningsarmén

advertisement
Böne- och
tacksägelseämnen
Försakelseinsamlingen 2013
Frälsningsarmén finns nu i nästan 130
länder, med många olika språk, kulturer
och förutsättningar. Trots alla
skillnader är vi en enda familj i tron.
Be för gemenskap inom hela
Frälsningsarmén, och för generalens
internationella vision om en armé, ett
uppdrag och ett budskap.
Sydvästra Indien
Territoriet stöder 130 självhjälpsgrupper
där fattiga kvinnor får mikrolån och
utbildning i entreprenörskap. Be för
kvinnornas beskydd och att ännu fler kan
få hjälp i framtiden.
Be för sjukhuset Evangeline Booth
Hospital i Puthencruz där man behandlar
människor som har lepra. Sjukdomen
orsakar stort lidande och personalen
behöver bönestöd för att orka ge den
bästa vården.
Vi skall också be för Frälsningsarméns
lovsångsgrupp som framträder regelbundet
i en kristen tv-kanal.
Försakelseinsamling
Södra Afrika
Territoriet jobbar för att synas mer i människors
vardagsliv. Bed att personalen får styrka och
glädje i det arbetet, som är en utmaning på flera
sätt.
Be för att de som deltar i den stora
kapacitetssatsningen kan tillgodogöra sig
undervisningen, och att det leder även till större
gemenskap inom territoriet.
Frälsningsarmén arbetar oupphörligen mot
trafficking, människohandel, både genom
förebyggande verksamhet och för att hjälpa de
drabbade att komma ifrån människohandlarna. Bed
särskilt för räddningshemmet Beth Shan, där
kvinnor som räddas från prostitution får hjälp att
vända sina liv rätt igen.
Försakelseinsamling
Uganda
Frälsningsarméns arbete i Uganda växer stadigt
och trots att 24 nya officerare har ordinerats
behövs det ännu fler officerare. En utmaning i
detta är att hitta nya lokaler för
officersskolan för att kunna ta emot fler
kadetter.
Hiv/Aids-projektet för föräldralösa och
marginaliserade barn behöver också bönestöd.
Behovet är oerhört stort och många fler barn
behöver hjälp.
Be också för arbetet i Bududa där
Frälsningsarmén har hjälpt offren som
drabbades av ett enormt jordskred.
Befolkningen har flyttat och de behöver stöd
att bygga upp ett nytt liv på den nya platsen.
Försakelseinsamling
Tjeckien
Frälsningsarmén bedriver ett omfattande
arbete bland romer. Det är en ständig
utmaning att hitta lokaler för detta
arbete.
På några platser, t.ex. Ostrava har
Frälsningsarmén tvingats stänga dagcentra
pga. protester från omgivningen som inte
vill ha romer i sitt område.
Be speciellt för arbetet i Brno där 50
personer, de flesta romer, träffas
regelbundet för att fira gudstjänst.
Försakelseinsamling
Download