Linus ”Krångel i familjen”

advertisement
Linus
”Krångel i familjen”
• Frälsningsarmén initierade ett
samarbete med socialförvaltningen
• Hösten 2010
Hur gå tillväga?
• Elevhälsa och handläggare från
socialförvaltningens barn-, ungdom- och
vuxenenhet bjöds in för information om
barngruppen och dess syfte.
• Samverkan!
Bildkälla: www.Lansstyrelsen.se
För vem?
• Gruppverksamheten vänder sig till barn i
åldern 7-12 år som har….
• En förälder eller nära anhörig med
missbruksproblematik
• Förälder eller nära anhörig med psykisk ohälsa
• Barn som har upplevt våld
• Annat….
Varför gå i en barngrupp?
• Barnen möter andra i liknande situation och
kan dela erfarenheter.
• Stärka självkänslan.
• Reflektera kring sin egen situation.
• Leka och ha kul.
• Leva - inte bara överleva!
Bildkälla:www.7idrottonline.se
En termin
•
•
•
•
•
•
•
Träffas under en termin ca 10 ggr.
I Frälsningsarméns lokaler.
Måndagar kl 15.00-17.00.
Mellanmål.
4 personal.
Ca 10-12 barn/grupp.
Tema till varje träff.
Kontaktpersoner
• Åsa Svensson, Frälsningsarmén, kårledare
073-920 93 19, sociala expeditionen 0380-104 50
• Pernilla Svedman, Frälsningsarmén, diakon, 073-920
93 64, sociala expeditionen 0380-104 50
• Katinka Westerling, Familjecentralen, kurator och
familjepedagog 0380-51 82 68
• Maria Kilén, Familjecentralen, kurator, socionom
0380-51 82 51
Välkomna!
Download