Miljövän naturligtvis
Konsumtion ur perspektivet hållbar utveckling
Vad är en konsument?
• En konsument är en person som handlar
och/eller använder en produkt, tjänst eller
resurs.
Bildkälla:
djurskyddet.se
Vad är en återförsäljare?
• Det är en butik som säljer varor och produkter som
de har köpt av någon annan. ICA säljer Felix
tomatketchup, det är inte ICA som har tillverkat
ketchupen vilket gör ICA till en återförsäljare.
Bildkälla: ica.se
Bildkälla: citygross.se
Vad är konsumtion?
• Konsumtion är ett ord för inhandling
och/eller användning av produkter, tjänster
eller resurser.
Bildkälla: gekas.se
Vad är ett konsumtionssamhälle?
• Ett samhälle där människor konsumerar
saker efter begär (vad de vill ha) istället för
efter behov (vad de behöver ha).
• Kallas även för slit- och slängsamhälle.
Hur påverkas våra val som
konsumenter miljön?
• Val av mat: kött är mer kostsamt för miljön att
producera än vad spannmål är.
• Transporter av varor från produktionsställe till rätt
land.
• Transport av dessa varor från hamnen till
återförsäljare (affärer).
Hållbar konsumtion
• Hållbar konsumtion innebär bland annat att
du bara köper det du behöver.
• Tillvaratagande är viktigt för miljön och är
också en del av hållbar konsumtion, det
innebär att vi inte slänger saker som är hela.
Det innebär också att vi kan tänka oss att
köpa begagnade saker.
Miljömärken
• Svanen, Bra Miljöval och EU Ecolabel markerar varor
som strävar efter att t.ex. minska på utsläpp till luft,
vatten och mark.
• Krav märker ekologiska varor, dessa varor är odlade
utan farliga bekämpningsmedel, maten är fri från
konstiga tillsatser och bonden har en god
arbetsmiljö.