Instuderingsfrågor - Emanuelskolan åk 7

Instuderingsfrågor:
(Test 2/12)
Begrepp att förstå:
Ränta:
Budget:
Utgift:
Inkomst:
Bidrag:
Skatt:
Konsumtion:
Reklam:
Konsumentinformation:
Hållbar utveckling:
Det ekonomiska kretsloppet:
Miljö och livsstil
(Hemkunskapsboken s. 86-91)
1. Vad innebär hållbar utveckling?
2. Vad är positivt med konsumtion?
3. Vad är negativt med konsumtion?
4. Ge några (minst tre) förslag på några saker man kan göra för att minska sitt ekologiska
fotavtryck.
5. Beskriv K.R.Å.K.A.Ns modell. Vad står den för?
Hemkunskapsboken s. 93-96
6. Ge några förslag på hur man kan spara på både miljö och pengar i hemmet och när vi
handlar mat.
Ekonomi s. 114-130
7. Vad är en budget och vad är viktigt att tänka på när man gör en?
8. Ge exempel på några inkomster
9. Ge exempel på några utgifter
10. Varför betalar vi skatt? Vad går pengarna till?
11. Ge några tips på hur man kan undvika att få skulder?
12. Vad är syftet med reklam?
13. Vad är skillnaden på reklam och konsumentinformation?
14. Ge några exempel på saker som lockar oss till spontanköp