Sammanställning av diskussioner Föreläsningspass 1, Hur kan vi

advertisement
Sammanställning av diskussioner
Föreläsningspass 1,
Hur kan vi arbeta kring barn, mat
och hälsa?
1. Låt alla i gruppen reflektera kring första föreläsningspasset, vad tar du med
dig?
Grupp 1- Familjecentralen viktig förebild vid fikat/maten (ekologiskt, grovt bröd,
grönsaker, frukt). Vuxna förebilder- gemensamma måltider.
Grupp 2- Bra att bli påmind och att få se näringsrekommendationerna och kostråden,
viktigt att äta tillsammans
Grupp 3- Godis och sockerintag. Matvanor och hur man äter kulturella skillnader.
”Handen” som verktyg.
Grupp 4- Avdramatiserat- bra. Viktigt HUR man äter – inte bara VAD (föräldrar
försöker ibland ”distrahera”). Barnen vid matborder – hur hantera? Göra föräldrar
medvetna om vad som påverkar måltiden.
Grupp 5- Inga pekpinnar i föreläsningen. Från generellt till individuellt. Många olika
familjer finns på Familjecentralen.
Grupp 6- Vi vuxna måste börja med oss själva. Även vi på familjecentralen som
personal och föräldrar. Enhetlighet och samma budskap blir tydligt mot barnen.
Grupp 7- Vikten av att äta tillsammans, OK med halvfabrikat ibland med tillägg av
grönsaker och ”bra” pasta. Handmodellen.
Grupp 8- Betydelsen av att äta tillsammans. Jobba med hela familjen.
Grupp 9- Näringsrekommendationer vad betyder 10 % socker? Fisk 2-3 ggr/veckan,
insjöfisk? Smörgåsmargarin, nyckelhålsmärkt till barn? Flytande margarin/olja?
Grupp 10- Vuxna är förebilder- äta tillsammans.
Grupp 11- Reflektion över egna matvanor och den påverkan som den ger…
Förmedlar vikten att inte ha för mycket pekpinnar. Viktigt att äta tillsammans.
Grupp 12- Bra att fylla på med information- viktigt att komma ihåg att inte föreläsa
utan fånga upp föräldern när hen lyfter att maten är ett problem.
2. Vad gör vi som fungerar bra kring mat och hälsa på vår familjecentral idag? (ge
gärna praktiska exempel, tips och idéer)
Grupp 2- Bra att familjecentraler erbjuder exempel på bra mat och främjar att äta
tillsammans.
Grupp 3- Matlagningskurs (laga mat och äta tillsammans) veckans recept.
Matdagbok (till föräldrar vars barn som inte äter) Använda sig av klocka.
Sammanställning av diskussioner
Föreläsningspass 1,
Hur kan vi arbeta kring barn, mat
och hälsa?
Grupp 4- Föregå med gott exempel – sitta med vid bordet, välja att servera bra
fika/mat – Laga mat tillsammans
Grupp 5- Medvetet undvikande i möjligaste mån av ex saft, kakor m.m. Försöka
skapa ett ”vi” vid matbordet, här sitter vi och äter. Kultur- och matutbyte, grupp med
mattema. Hälsovecka= flera perspektiv än mat, Folktandvården med i aktiviteter
Grupp 6- Servera rätt mat på familjecentralen, är viktigt först! Matlagningskurs. Att
vara en god förebild. Att få igång samtal på familjecentralen om mat (måltidsordning).
Grupp- 7 Fikar, äter tillsammans och diskuterar kring det. Matlagningsgrupper
(Hallsberg)
Grupp 8- Exempel ges med mat som familjer kan köpa (måltider) på familjecentral.
Endast bra mat (ej sött) och enligt näringsrekommendationerna köps in till
familjecentralen.
Grupp 9- Så stort ekologiskt sortiment som möjligt. Sitta tillsammans vid borden och
äta. Servera nyttig mat. Fruktsallad, smooothie, grovt bröd- bröd till barn? Laga mat
tillsammans.
Grupp 10- Sopplunch. Temaveckor, tex vitaminvecka, frukostvecka m.m.
Hälsovecka, samarbete med tandhälsa, må bra kväll, yoga m.m. Servera ekologiska
livsmedel. Genomtänkt hälsosamt fika med bra varor. Baka eget bröd en dag/vecka.
Grupp 11- Mottagningsgrupper som pedagoger på familjecentralen har. Vi bakar
bröd och delar med oss av recept. Bärvatten, fruktsallad, halvera allt- brödskivor,
korv, skinka, frukt, m.m. Samtala med föräldrar/barn i situationen (när de tar fikat)
m.m.
Grupp 12- Genomtänkta, förberedda gemensamma fika-/matstunder. Fångar upp
diskussioner om mat, hjälpa föräldrar göra trevliga matsituationer. Kopior på recept +
samlingar. Diskutera förhållningssätt kring mat i personalgruppen. Lägga ut foldrar på
bordet m.m.
3. Vilka möjligheter har du i din roll att förändra och utveckla arbetet med mat och
hälsa?
Grupp 1- Att äta tillsammans- våga vägleda utan att kränka. Tid prata om varför det
inte finns tid att… Hållbara val och inköp. Medvetna fikaval på familjecentralen och
kommunicera dessa. Temaveckor, böcker barn/vuxna, kokböcker, receptutbyte.
Tandhälsan- bilder talar sitt tydliga språk, coca cola=sockerbitar. Visa lugn och
samtal kring bordet. Vara vuxna förebilder genom att anordna äta tillsammans på
familjecentralen.
Sammanställning av diskussioner
Föreläsningspass 1,
Hur kan vi arbeta kring barn, mat
och hälsa?
Grupp 2- Erbjuda fördjupning i levnadsvanor tex studiecirklar, föreläsningar m.m.
Grupp 3- Hälsosamtal (vid 1-års ålder) bortplockat- behövs! Matdagbok.
Grupp 4- Hälsovecka med fokus på mat och världen. Skapa en trevlig miljö kring
matbordet. Stötta oroliga föräldrar. Föreläsning för föräldrar.
Grupp 5- Referera till forskning och fakta. Påminna. Hantera balansgången. Motivera
till beslut som gynnar stöttande ex överviktiga barn. Pengar råd till säsongsvaror vi
har bara möjligheter, begränsningar är tiden.
Grupp 6- Att inte sluta prata om mat, måltidsordning, att det får ta tid, barnen
delaktiga, Störande inslag som tv/ipad, stärka föräldrarollen. Att våga!
Grupp 7- Lyssna in- Motivera. Små förändringar är bra! Viktigt att alla säger lika.
Grupp 8- Större möjligheter- begränsa kan dock handla om tiden och skapa optimala
förutsättningar för pedagogiskt gott lärande. Vi har också föräldrarnas kunskap
respektive okunskap om måltidsupplägg/måltidssituationen.
Grupp 9- Vara goda exempel, vara kunniga- ha kunskap och dela med oss om kost.
Samverkan BVC, BMM, FTV, folkhälsoteam osv.
Grupp 10- Vara goda förebilder för vad som serveras på familjecentralen. Visa att
man kan ”fira” med nyttiga alternativ. Föra dialog om mat och hälsa.
Grupp 11- Det är bara fantasin som sätter stopp, vi har alla möjligheter utifrån hur
mycket vi jobbar i tid och hur lokalerna ser ut. Samtal kring våra olika matkulturer. Vi
serverar nyttigt bra fika, Vi ”modellar”.
Grupp 12- Införa mer information om kost exempelvis broschyrer och affischer. Lyfta
förhållningssätt kring mat i personalgruppen. Hjälpa föräldrar göra måltiden till en
trevlig stund.
Download