Familjecentralskonferens
- Hur kan vi möta och stödja familjer där någon
förälder har kognitiva svårigheter eller psykisk
ohälsa?
INBJUDAN
Samtliga verksamma
på familjecentraler,
BVC-sjuksköterskor
och -läkare,
barnmorskor och
MHV-läkare på BMM,
MBHV-psykologer,
föräldrastödsenheten,
förskoleteamet
Tummen
Förtroendevalda och
chefer inom
Landstinget, skola och
socialtjänst
TID
9 november 2011
Kl. 9.00 – 16.15
Kaffe och registrering
från 08.30
PLATS
Karlstads C C C,
Tage Erlandergatan 10,
Karlstad
OBS!
Sista anmälningsdag
2011-10-21
Länsgruppen för Familjecentraler i Värmland inbjuder, i samverkan med
Region Värmland till den årliga familjecentralskonferensen.
Dagen kommer att innehålla följande programpunkter







Familjecentralen som generell arena. Presentation av det nationella
familjecentralsarbetet. Tinna Cars-Björling (FFFF)
Presentation av en familjecentral i Värmland, medverkande från
Familjecentralen Mörmo Gård, Hammarö
Barnperspektivet – FN:s konvention om barnets rättigheter, ett
uppdrag för alla? Anna Bodin, Eva Åkesdotter-Goedicke
Att växa upp med en utvecklingsstörd mamma, Lisbeth Pipping
Föräldrar med kognitiva svårigheter - vad finns att göra? Sven-Erik
Pistol, Lydia Springer (SUF)
Riktat föräldrastödsarbete på familjecentral, medverkande från
Familjecentralen i Kil
Hur går vi vidare med värmländsk FC-utveckling utifrån dagens
tema? Tinna Cars-Björling
Medverkande
Lisbeth Pipping, från Alingsås, författare, föreläsare, forskare och dotter till
en mamma med utvecklingsstörning
Tinna Cars-Björling, socionom, ordförande i Föreningen För
Familjecentralers Främjande (FFFF). Arbetar med närvård i Uppsala.
Sven-Erik Pistol, projektledare, pedagog, kurator vid SUF (Samverkan,
Utveckling, Föräldraskap) - kunskapscentrum i Uppsala
Lydia Springer, psykolog vid SUF-kunskapscentrum i Uppsala
Helena Hvit m.fl. Familjecentralen i Kil
Åsa Karlsson m.fl., Familjecentralen Mörmo Gård, Hammarö kommun
Anna Bodin, Verksamhetsutvecklare för familjecentraler, Landstinget i
Värmland
Eva Åkesdotter-Goedicke, folkhälsostrateg, Landstinget i Värmland
Avgift
Avgiften för konferensen är 300 kronor per deltagare och inkluderar kaffe
och lunch. Avgiften faktureras i efterhand och mervärdesskatt tillkommer.
Anmälan
Kursnr: 11-7-41
Gör din anmälan via Region Värmlands hemsida www.regionvarmland.se
Klicka på kurser och konferenser. Under rubriken Hälsa som resurs hittar du
kursen.
Avanmälan
Om avanmälan inkommer till Region Värmland efter anmälningstidens
utgång och ersättare ej deltar debiteras 395 kronor.
Du har i och med din anmälan godkänt
att Region Värmland noterar dig i sitt
kursadministrativa program, enligt
Personuppgiftslagen.
Information
Närmare upplysningar om konferensen lämnas av Anna Bodin, Landstinget i
Värmland, tfn 054-61 67 91, [email protected] eller Torbjörn Ryman,
Region Värmland, tfn 054-701 10 45.
Expeditionella förfrågningar besvaras av Britt-Marie Lindgren, Region
Värmland, tfn 054-701 10 44, [email protected]
Anna Bodin
Landstinget i Värmland
8.30
9.00
9.05
9.15
10.00
10.15
10.30
12.00
13.00
Kaffe och registrering
Välkommen
Inledning
Mörmo gård
FN:s konvention om barnets
rättigheter
Fruktpaus
Föreläsning
LUNCH
SUF Uppsala
14.45
15.15
15.45
16.00
16.15
EM-Kaffe
SUF-perspektiv Kil
Hur går vi vidare lokalt?
Avslutning
SLUT
Anna o. länsgruppen
Tinna
Åsa Karlsson, Eva V .
Eva ÅG, Anna
Lisbeth Pipping
Sven-Erik Pistol, Lydia
Springer
Helena Hvit m.fl.
Tinna C-B
Anna B
Torbjörn Ryman
Region Värmland
30 min
5 min
10 min
45 min
15 min
15 min
90 min
60 min
105 min
30 min
30 min
15 min
15 min
465 min =
7 tim 45 min