En positiv och utvecklande länk Hur kan FLB möta kundernas l i tikb

advertisement
2009‐06‐05
En positiv och utvecklande länk
En positiv och utvecklande länk
Hur kan FLB möta kundernas
l i tikb h ?
logistikbehov?
Jennie Johansson
Logistikchef
En positiv och utvecklande länk
1
2009‐06‐05
Om FLB…
En positiv och utvecklande länk
Om FLB…
1989
3 adresser
17000 m2
7 500 pallplatser
60
x2
En positiv och utvecklande länk
2
2009‐06‐05
Beckasinvägen 9, Näringen
En positiv och utvecklande länk
En positiv och utvecklande länk
3
2009‐06‐05
H kkan FLB möta
Hur
öt kkundernas
d
logistikbehov?
En positiv och utvecklande länk
Hur kan FLB erbjuda
rätt logistiktjänster
för flöden och gods
inom, genom, till och från
Gävleregionen?
g
En positiv och utvecklande länk
4
2009‐06‐05
…både och…
En positiv och utvecklande länk
både
KUNDENS LÖSNING
och
FLB´S
FLB
S LÖSNING
En positiv och utvecklande länk
5
2009‐06‐05
både
HELHET
och
SKALBARHET
En positiv och utvecklande länk
både
HÅLLA DET ENKELT
och
HANTERA DET KOMPLEXA
En positiv och utvecklande länk
6
2009‐06‐05
både
FASTA UPPLÄGG
och
RÖRLIGA UPPLÄGG
En positiv och utvecklande länk
både
UTVECKLAS AV KUNDEN
och
UTVECKLA FÖR KUNDEN
En positiv och utvecklande länk
7
2009‐06‐05
Summering
• Fokuserar mot regionens flöden och
godsslag
d l
• Det är därför viktigt att vi tillhandahåller
”både och”
En positiv och utvecklande länk
En positiv och utvecklande länk
www.flb.se
En positiv och utvecklande länk
8
Download