Schema Ledarskap för vårdens utveckling, 7,5 hp, VT

advertisement
Schema Ledarskap för vårdens utveckling, 7,5 hp, VT 2015
Fredag
23 januari
Kl. 10.00-16.00 --> Obligatorisk studiedag på studieorten.
AGA-salen, Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Eva-Lisa Lundgren och Nina Andersson-Papadogiannakis, kursansvariga.
Kl. 10.00-12.00 Introduktion till ledarskapskursen.
Kl. 13.00-16.00 Sjuksköterskans ledarskap, Mia von Knorring, PhD, LIME,
Karolinska Institutet.
--> Gå in på Ping Pong, Diskutera, diskussionsforum Presentationer och skriv en
kort presentation av er själva: vilka ni är, vad ni gör, arbetar med, erfarenhet av
ledarskap och mål med kursen. Detta för att vi och ni själva ska få lite bakgrund
till varandra. Om ni inte redan gjort det; lägg gärna in ett foto på er själva på er
egen infosida, det är alltid roligare att "se" varandra.
Vecka 5-7
Uppgift 1 - Din ledarroll
Del 1
Skriv cirka en A4-sida om en konkret upplevelse där din roll som ledare har satts
på spel. Det kan till exempel vara en situation på din arbetsplats där du med din
kunskap och erfarenhet inte har lyckats nå fram till dina medarbetare.
Lägg in din situation i Diskutera, diskussionsforum 1; Din ledarroll, ämne:
Del 1, senast 6 februari.
Del 2
9-11 februari ska ni i Diskutera, diskussionsforum 1; Din ledarroll, ämne: Del 2,
diskutera i grupp om situationen kunde ha utvecklats på något annat sätt.
Motivera utifrån dina egna erfarenheter samt referera till litteraturen och
vetenskapliga artiklar.
Vecka 7-8
Del 3
Skriv en individuell sammanfattning kopplat till Del 1 om hur du nu ser på
situationen utifrån dina nya kunskaper. Sammanfattningen läggs in i Diskutera,
diskussionsforum 1; Din ledarroll, ämne: Del 3, senast 13 februari.
Del 4
Reflektion och feedback parvis, se kamratgranskningslista, Kamratgranskning.pdf.
Vi har delat in er i par, så läs din medstudents sammanfattning och ge respons
i ert egna ämne under diskussionsforum 1; Din ledarroll, ämne: Del 4,
senast 19 februari.
Vecka 8-10
Uppgift 2 - Utvecklande ledarskap
Den integrerade grupputvecklingsmodellen eller egenvald modell för
grupputveckling.
Frågor till studieuppgiften
1. Vad krävs det av en arbetsgrupp som vill komma vidare och förbättra sitt
arbete?
2. Vad krävs av en organisation som inte har fungerande arbetsgrupper som
vill komma vidare och förbättra sitt arbete?
3. Vad krävs av en organisation som vill sätta ihop fungerande arbetsgrupper
utifrån kombinationen av personlighetstyper?
Lämna in individuellt i Diskutera, diskussionsforum 2; Utvecklande ledarskap,
ämne: Del 1, senast 27 februari.
Diskutera i grupp i Diskutera, diskussionsforum 2; Utvecklande ledarskap,
ämne: Del 2, 2-5 mars.
6 mars kl. 09.00-14.00 Ledarskap och kommunikation - utmaning för framtidens
sjukvård, Göran Erlandsson.
Vecka 11
Uppgift 3 - Förändringsarbete och teamarbete
Underlag till gruppdiskussionen.
Gruppdiskussion på Ping Pong, diskussionsforum 3; Gruppdiskussion.
Vecka 12-13
Arbete med examinationsuppgiften. Ladda upp i Ping Pong under
Innehåll/Examination och lägg in i Diskutera, diskussionsforum
4; Examinationsuppgift senast 27 mars.
Download