Inlämning 1 P3 - TFE

advertisement
Uppgift A.
I vänskapskretsar upplever vi att det alltid finns någon sorts ”ledare”. Denna person tar tag i saker
och tar initiativ. Inom dataspel blir oftast den mest erfarne som får en ledarroll och bestämmer
strategier. I vänskapskretsen är det bra med någon som tar initiativ för att få något att hända, vill
man vinna i dataspel krävs det koordination och en bra ledare är ett måste.
Uppgift B.
Andreas Granholm
Andreas är klassens åldring och tog snabbt tag i ledarrollen i klassen. Fick skicka
gemensamma mail och frågor till lärare. Dock efter första året tappade han
förtroendet då han började vägra.
Hitler
Trots förintelsen måste vi säga att han var en otroligt stark ledare. Enade sitt folk och
fixade en stark ekonomi.
Olles förra chef
Detta var ett kundtjänst jobb med teknikfrågor med försäljningsmöjligheter. Tyvärr
ingen vidare ledare, gjorde skillnad på person och person, favoritiserade de mer
säljinriktade personerna och vi mer teknikkunniga fick mindre och mindre pass. Blev
även en stor uppdelning i gruppen och ingen gemenskap.
Mattias chef.
Bra ledare på det sättet att han var med i gruppen men samtidigt hade en ledarroll.
Hälsar alltid på morgon och tar tid att surra med oss arbetare.
Karate Instruktör
Skräckinjagande ledare. Jag kommer ihåg att våran normalt väldigt pratglada och
flamsiga klass blev helt tysta vid första tillsägelsen. Tänk lite Sergeant ledarskap från
amerikanska filmer.
En bra ledare tycker vi ska ha en gemenskap med gruppen men samtidigt ha en stark ledarroll.
Han/hon ska ej göra skillnad på medarbetare på ett negativt sätt.
Uppgift C.
En person som kan leda utan att sätta sig över folk på ett negativt sätt. Ett exempel tycker vi är
Läkaren Jack Shepard från tvserien Lost.
Uppgift D.
Gemenskap
Lön som räcker
Eget ansvar
Uppskattning
Låg stress
Bra ledarskap
Ej nedbrytande arbete (psykiskt/fysiskt)
Bra verktyg/utrustning
Fikapauser
Flexibilitet (schema och ledigheter)
Bra balans på krav
Uppgift E
Leda gruppen
Ta hänsyn till olika personers styrkor och svagheter
Coacha personer/säga upp ifall det ej blir bättre
Delegera
Hantera konflikter
Fixa resultat
Uppgift F
Olle:
Mattias:
Uppgift G
Grupprocessen innebär att man diskuterar inom gruppen för att ta reda på varandras styrkor för att
sedan fatta ett beslut för att lösa problemet. I praktiken tycker vi de oftast blir så att någon får dra
mer strån till stacken. I vår grupp skulle de nog fungera ganska bra då vi båda är realister, vi antar att
Olle får en liten ledarroll ifall vi ska gå efter testet.
Uppgift H
Vi försöker undvika konflikter så gott det går, men ibland måste man ta konflikter för att komma
vidare. Ska man hantera konflikter på ett bra sätt ska man ta tag i det innan det väller över så det kan
hanteras på ett lugnt sätt. Ett bra sätt är diskutera i grupp med en ledare som ser till så det ej spårar
ut. En person som tar energi från oss är en person man stör sig på (av olika anledningar) och man
måste anstränga sig för att umgås med personen. Däremot en person som ger energi är en person
man tycker om (av olika anledningar) och därför blir det lätt att göra saker tillsammans med den
personen.
Uppgift I
Vi tycker att vanligaste orsaken till stress är att man tvivlar på sig själv, antingen att man inte har nog
med tid, inte har råd, eller inte vet om man klarar av uppgiften helt enkelt. För att minska risken för
stress på en arbetsplats behöver man ha fått rätt förutsättningar, t.ex. nog med tid, utbildning och
dyligt. Vi tycker att stress inte alltid är av ondo, ibland behöver man lite stress för att få fingret ur för
att ta tag i en uppgift. Stress blir farligt när det påverkar en fysiskt/psykiskt under lång tid.
Uppgift J
Vi är ganska lika USA på skillnad i makt mellan arbetare och ledare vilket vi anser betyder att vi är
ganska självständiga och jämställda. USA ligger lite högre än Sverige i eget ansvar grafen dvs.
individen har mer ansvar att själv få jobbet gjort vilket vi tycker stämmer bra med det intryck vi fått
av USA. USA har även mycket mer fokus på din framgång, bemärkelser och mer tävlingsinriktade än
vad vi har i Sverige. USA ligger även lite högre på osäkerhetsfaktorer än vad Sverige gör, vi i Sverige är
ganska lugna och oroar oss inte allt för mycket för morgondagen då vi har bra stöd ifrån samhället
ifall jobbet skulle försvinna. I grafen för framtidstänkande ligger vi klart högre än USA men ändå i
mitten av skalan. Även på ”behärsknings” grafen kan vi se att vi ligger ganska lika med USA med ett
högt värde. Vi har inte så mycket krav när vi är barn utan får lära oss lite som de kommer.
Download