Växtfärgämnen och absorbans.

advertisement
Växtfärgämnen och absorbans.
Växter innehåller flera olika molekyler
som är inblandade i fotosyntesen, t.ex.
klorofyll a och klorofyll b. Du ser
strukturformlerna här bredvid. Andra
växfärgämnen som inte är direkt
inblandade i fotosyntesen är t.ex.
karotener (i morötter) och anthocyaniner (i rödbetor). I det här
experimentet ska du extrahera färgämnen från gröna blad och från rivna
morötter och mäta absorbansspektrum med en spektrofotometer.
Att tänka på innan du börjar:
Varför är gröna blad gröna?
Varför blir en del gröna blad gula eller röda under hösten?
Material:
dator
2-propanol
aceton
plastpipetter
E-kolv 125 ml
provrör 13 x 100 mm
riven morot
spektrofotometer( SpectroVis)
kyvetter
filtrerpapper
mortel
mätcylinder, 2 st., 10 ml
avjonat vatten
tratt
bägare, 2 st., 50 ml
färska gröna blad
Utförande:
Anslut spektrofotometern till datorn och starta LoggerPro.
Gör i ordning extrakten:
o Väg upp ca 0,5 g gröna blad, riv i bitar och mal i morteln under tiden
du tillsätter 20 ml 2-propanol
o För över blandningen till en bägare och låt den stå en stund
o Väg upp ca 0,5 g riven morot, lägg det i en 125 ml E-kolv och tillsätt 20
ml aceton. Sätt i en kork.
Kalibrering:
o Gör i ordning en blank genom att fylla en kyvett till ¾ med 2-propanol
o Välj Calibrate ► Spectrometer under experimentmenyn
o Vänta tills spektrometern är uppvärmd och sätt sedan ner kyvetten på
sin plats
o Klicka på ”Finish Calibration” och sedan på ”OK”
Gröna blad:
o Filtrera det gröna extraktet ned i en bägare
o Fyll en kyvett till ¾ med filtratet och sätt ned den i spektrometern
o Starta mätningen, så att du får ett absorbansspektrum för det gröna
extraktet, och stoppa sedan mätningen
o Studera grafen och skriv ut den eller spara den på lämpligt sätt
Morötter:
o Kalibrera spektrometern med aceton. OBS! använd små provrör av
glas! Märk röret så att du kan sätta ned det i samma riktning när du
sedan mäter.
o Häll ut acetonen och fyll provröret till ung. hälften med
morotsextraktet
o Sätt ned provröret i spektrometern (OBS! i samma riktning som när du
kalibrerade) och utför mätningen
o Studera grafen och skriv ut den eller spara den på lämpligt sätt
Analys:
Ta reda på absorbanstopparna (internet, litteratur) för klorofyll a resp. b.
Studera grafen. Kan ni iaktta dessa absorbanstoppar? Finns det andra toppar i
grafen som inte är karaktäristiska för klorofyll? Om det är så, vad kan i så fall
vara orsaken?
Ta reda på absorbanstopparna för α-karoten och β-karoten. Studera grafen.
Kan ni iaktta dessa absorbanstoppar? Finns det andra toppar i grafen som inte
är karaktäristiska för karoten? Om det är så, vad kan i så fall vara orsaken?
Varför är gröna blad gröna???
Download