Är vi producenter eller konsumenter på webben?

advertisement
Är vi producenter
eller konsumenter
på webben?
Annika Bergström
JMG
Göteborgs universitet
Tillgång till några olika medie- och kommunikationstekniker
i svenska hushåll 1987-2007
(procent av befolkningen)
100
95
90
87
80
74
70
73
61
Procent
56
54
50
46
40
30
26
23
20
72
69
78
76
73
69 Bredband
64
60
54
51
49 Mp3
47
43
43
13
14
15
35
34
30
28
25
19
14
0
71
66
74
73
Persondator
81
80 DVD-spelare
77 Internet
44
39
35
10
57
63
60
68
64
94 Mobiltelefon
89
77
65
60
89
93
18
9
3
32
24
Storbilds-TV/
20 hemmabio
20
14
9
32
8
11
16
14
12
8
3
15
10 IP-telefoni
4
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Användning av internet flera gånger i veckan i olika
grupper, 1995-2007
90
(procent)
80
70
67
83
81
78
78
74
74
77
75
69
66
63
60
55
50
49
46
43
40
40
37
30
27
20
20
14
12
10
0
16
12
27
22
36
36
29
30
28
36
32
45
41
38
55
48
47
54
51
48
43
42
41
53
46
51
11
1
2
3
1995
1996
1997
1998
1999
7
62 Män
60
58 Alla
Kvinnor
49
50 Arbetare
19
19 65-85 år
30
16
13
8
5
3
2
1
60
57
55
36
22
20
5
4
2
1
0
Högre tjm.
84
81 15-19 år
7
8
8
2000
2001
2002
2003
12
2004
14
2005
2006
2007
Användningsområden för internet 2005-2007
(procent minst någon gång i veckan)
70
Information
60
60
57
55
58
E-post
54
50
48
47
47
Nyheter
40
30
28
Bankärenden
26
20
10
21
22
Chat
15
13
Läst bloggar
Lyssnat på radio/
tittat på tv
9
8
Laddat ner musik/böcker
11
9
7
8
Spelat onlinespel
4
0
2005
2006
2007
Användningsområden på internet i olika
åldersgrupper, 2007 (procent)
Sökt information/fakta
80
Gjort bankärenden
70
Tagit del av nyheter
60
50
40
Beställt varor/tjänster
30
Läst bloggar
20
10
0
Deltagit i diskussionsforum
Tittat tv/lyssnat radio
Chattat
Laddat ner musik/böcker
Använt e-post
Laddat ner film/tv-serier
15-29 år
30-49 år
50-64 år
Användningsområden på internet i bredband- och
modemhushåll, hösten 2007
(procent)
Sökt fakta/information
80
Gjort bankärenden
70
Tagit del av nyhetstjänst
60
50
40
Beställt varor/tjänster
Läst bloggar
30
20
10
0
Deltagit i diskussionsforum
Lyssnat på radio/tittat på tv
Chattat
Laddat ner musik/böcker
Bredband
Använt e-post
Laddat ner film/tv-serier
Modem
Användning av olika interaktiva applikationer online
(procent av dem som använt internet de senaste 12 mån)
Svarat på webbfråga
Deltagit i community
13
Spelat annat online-spel
3
7
Deltagit i diskussionsforum
2 4
81
8
82
85
9
4 2
Kommenterat nyhetsartiklar 12
65
20
9
6
90
7
Någon eller flera ggr/vecka
Spelat actionspel 3 2 3
92
Skrivit blogg 2 2 3
93
Kontaktat på dejtingsajt 2 2 2
94
Spelat rollspel 212
95
Laddat upp film/musik 11 3
95
Deltagit i virtuell värld 102
97
Bidragit till shareware 02
98
0
10
20
30
40
50
Någon g/mån
Någon gång senaste 6-12 mån
Aldrig
60
70
80
90
100
Interaktivitet
Fildelning
Web 2.0
Deltagande
Användargenererat
innehåll
Interaktiva användningsområden i olika
åldersgrupper, 2007 (procent)
Kommenterat nyhetsartiklar
60
Laddat upp film/musik
50
Skrivit blogg
40
30
20
Kontakt via dejtingsajt
Deltagit i diskussionsforum
10
0
Deltagit i community
Svarat på w ebbfråga
15-29 år
Deltagit i virtuell värld
Spelat onlinespel
30-49 år
50-64 år
Interaktiva användningsområden i bredbandoch modemhushåll, 2007 (procent)
Kommenterat nyhetsartiklar
40
Bredband
Modem
35
Laddat upp film/musik
30
Skrivit blogg
25
20
15
Kontakt via dejtingsajt
10
Deltagit i diskussionsforum
5
0
Deltagit i community
Deltagit i virtuell värld
Svarat på w ebbfråga
Spelat onlinespel
51
28
2
-6
-24
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
iva mer av sjukvården i privatregi
Överföra statiig affärsverksamhet tex Telia/Televerket i privata
antalet privatskolor
Låta privata företag svara för äldreomsorg
a mer på friskolor
Förhindra företag med vinstsyfte att driva aktutsjukhus/sjukh
ätta driva vattenverk i offentlig regi
Profiler på användare med olika interaktivitetsgrad
Låg interaktivitetsgrad
Hög interaktivitetsgrad
Svara på
webbfråga:
Kommentera
nyhetsartiklar:
Delta i virtuella
världar:
•15-39 år
•Nöjesfokus
•Intresse för ny
teknik
•20-39 år
•Nöjesfokus
•Större intresse för
ny teknik
•Större intresse för
politik
•15-19 år
•Nöjesfokus
•Störst intresse för
ny teknik
Producent eller konsument?
¾Vi agerar i hög grad som
konsumerande publik, tar del av
befintligt innehåll.
¾Konsumentinflytande och deltagande ökar, men ofta genom att
man reagerar inom befintliga ramar
snarare än genererar eget innehåll
Producent eller konsument ?
¾Vi agerar i hög grad som
konsumerande publik, tar del av
befintligt innehåll.
¾Konsumentinflytande och deltagande ökar, men ofta genom att
man reagerar inom befintliga ramar
snarare än genererar eget innehåll
Download