7,5 hp – avancerad nivå, halvfart

advertisement
2015-10-26
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för omvårdnad
Preliminärt schema med reservation för innehållsändringar
Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad
7,5 hp – avancerad nivå, halvfart
2SP030 och 2ON013 HT 15, vecka 46-03
Kursansvarig: Joanna Tingström (medicin & kirurgi) och Lena-Marie Petersson (onkologi)
Kursexaminator: Elisabet Welin Henriksson (medicin & kirurgi) och Kay Sundberg (onkologi)
Lokalerna är förlagda till KI campus syd på Alfred Nobels allé (ANA) 12 respektive 23 samt till Kliniskt
Träningscenter, Alfred Nobels allé 8
Specialistutbildning:
Medicin
Kirurgi
Onkologi
1
Datum
Tid
Innehåll
Lokal
Vecka 46
Egna studier tema Profession
Inlämningsuppgift laddas upp i PingPong
senast måndag 16/11 kl 08.00
Tisdag
17/11
Måndag
30/11
Tisdag
1/12
Fredag
4/12
09.00-12.00
Vecka 47
Specialistsjuksköterska i klinisk tjänst
Jeanette Winterling och Helena Thulin
Diskussion i grupper
13.00-14.00
Kursintroduktion
Elisabet Welin Henriksson
Lena-Marie Petersson
14.00-16.00
Professionell identitet och effektiv
kommunikation
Lena Sharp
Egna studier – start tema Patientsäkerhet
1 dag per
student
Grupp
meddelas
senare
PING PONG
Sal 114
Alfred Nobels allé 23
Campus Huddinge
PING PONG
Vecka 48
Gruppdiskussion Patientsäkerhet:
Patientsäkerhet och patientdelaktighet
PING PONG
Egna studier - patientsäkerhet
PING PONG
Vecka 49
½ dag Seminarium kommunikation:
simuleringsövning
KTC
Alfred Nobels allé 8
Karolinska
Universitetssjukhuset
Huddinge
½ dag gruppseminarium
Måndag
14/12
Senast kl
08.00
Onsdag
16/12
08.30-16.30
Gruppdiskussion Patientsäkerhet:
Patientsäkerhet och läkemedel
PING PONG
Egna studier – start examinationsuppgift
PING PONG
Vecka 50
Egna studier examinationsuppgift
Vecka 51
Ladda upp poster i PingPong
Skicka in preliminär plan för
examinationsuppgift
Posterseminarium
Egna studier examinationsuppgift
Vecka 52
Egna studier examinationsuppgift
2
PING PONG
Sal 412
PING PONG
Måndag
28/12
Fredag
8/1
Fredag
15/1
Vecka 53
Senast 08.00 Lämna in preliminär examinationsuppgift i
PING PONG för kollegial granskning
Påbörja granskning av två preliminära
examinationsuppgifter författade av andra
studenter
Egna studier examinationsuppgift
Vecka 01
Senast 08.00 Var och en återkopplar sina individuella
granskningar på PingPong
Egna studier examinationsuppgift
Vecka 02
Egna studier examinationsuppgift
Inlämning
Inlämning slutgiltig version av
öppen till
examinationsuppgift
17/1 kl. 24.00 URKUND
3
PING PONG
PING PONG
PING PONG
PING PONG
PING PONG
Download