Arbetsuppgifter och medarbetare

advertisement
Expertseminarium Island
Cecilia Nilsson / 2-3 december 2008
Arbetsuppgifter och medarbetare
•
Ansvar för den övergripande planeringen och
samordningen av informationen från, inom och mellan
Riksarkivet och landsarkiven internt och externt (8
myndigheter)
•
Särskilt ansvar för Riksarkivets informationsflöde, internt
och externt
•
4 medarbetare = 2 med bokproduktion, 2 med övrig
information.
Strategi
•
Ska tas fram i ett gemensamt Informationsråd med 10
ledamöter. Informationschefen är sammankallande.
Riksarkivarien är en av rådets medlemmar.
•
Än finns ingen strategi formulerad
Tillgänglighet
•
24-timmarswebben
– måste utformas så att alla medborgare och företag både vill och kan
använda den
– Offentliga webbplatser ska vara tillgängliga för alla och ge tillgång till
samma eller likvärdig information, oavsett faktorer såsom ålder, kön,
funktionshinder och etnisk och kulturell bakgrund
– Sverige och de andra medlemsländerna i EU har ställt sig bakom
målet att alla offentliga webbplatser ska vara tillgängliga 2010
– följa riktlinjerna från World Wide Web Consortium (W3C)
Användarundersökning
•
Sammanhangsanalys
Workshop med webbprojektgruppen för att
identifiera/beskriva olika användargrupper
•
Kravinsamling och kravanalys
– Enkätundersökning av användarna
– Workshopar med utvalda målgrupper för att diskutera deras krav
•
Konceptuellt designarbete
Digitala tjänster
•
Arkivdatabaser
•
Beställningsformulär (snart)
•
Rösta för digitalisering
•
Egna gränssnitt efter särskilda behov (universitet)
Hemsida
•
Huvudsakliga
– www.statensarkiv.se
– www.svar.ra.se
– www.nad.ra.se
•
Dessutom bland annat
– Samwebbar med exempelvis www.vestrogothia.se,
www.kulturarvostergotland.se
– www.europeana.eu
– http://www.nappdata.org/napp/
Webbsystem
•
Content Management System: ContentStudio
Webbredaktion och arbetstrategi
•
1 webbredaktör vid Riksarkivet
– Webbskribenter vid varje institution och avdelning
•
Arbeta mot mer användaranpassning såväl i teknik
(tjänster) som i informationsinnehåll
Vanligaste sökord, nov 2008
•
Landsarkivet (3196 gånger)
•
Göteborg (701)
•
Riksarkivet (2973)
•
Härnösand (645)
•
Släktforskning (1136)
•
Lund (569)
•
Krigsarkivet (1019)
•
Uppsala (527)
•
Arkiv (1004)
•
Vadstena (500)
•
Arkiven (921)
•
Statens (487)
•
Landsarkiv (751)
•
Släktforska (482)
Digitala samlingar
•
20 miljoner bilder på nätet
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
Kyrkböcker
Mantalslängder
Folkräkning
Bouppteckningar
Aktiebolagsdatabas
Födelsedatabas
Vigselboken
Dödboken
Etc. etc.
Ca 70 miljoner skannade bilder
Andra sätt att förmedla
•
Början till målgruppsanpassade ingångar för
– Släktforskare
– Studenter
– Myndigheter
Teknisk nivå
•
Digitala format ?
•
Inhouse till största delen, utom design
•
Programspråk: C-Sharp .Net Framework
•
Hårdvara ?
•
Styrsystem: Windows Server
•
Databaser: MS SQL Server
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards