Musikprogram - Svenska Kyrkan

advertisement
Music at Noon
liten konsert vid 12-slaget
Musikprogram
Våren 2010
I domkyrkan finns idag ett flertal piporglar. Det
största instrumentet, läktarorgeln, byggdes av F:a
Åkerman & Lund 1892. Det genomgick ett flertal
förändringar under 1900-talet men återfick sin
ursprungliga gestaltning i slutet av seklet, nu med
en viss utökning av stämantalet.
Visby domkyrkoförsamling
Besöksadress från och med
mitten av februari 2010:
Norra Kyrkogatan 4
(Församlingshuset intill domkyrkan)
621 55 Visby
Telefon 0498 – 20 68 00
För mer information besök gärna
församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/visby
januari – juni
Musik & soppa
Konserttid ca 15 - 20 minuter
Därefter serveras soppa
Pris 30 kr
Claes Holmgren spelar orgelmusik
Onsdag 24:e mars kl 12
Onsdag 21:a april kl 12
Onsdag 19:e maj kl 12
Varmt välkommen!
Visby S:ta Maria domkyrka
Musikprogram
Våren 2010
Söndagen den 24 januari kl 19.00
”Vinterorgel”
Orgelkonsert. Domkyrkoorganist Claes
Holmgren spelar musik av bl.a. J S Bach, L
Hedwall, A Mavasalo samt O Merikanto.
Konserten presenteras utanför västra entrén
vid värmande eld och het glögg!
Söndagen den 14 februari kl 19.00
Lördagen den 20 mars kl 18.00
Söndagen den 25 april kl 19.00
Konsert med Kulturskolan i Visby.
Eleverna vid kulturskolan framför musik i
olika ensembler och som solister. Det är en
tradition sedan många år att Kulturskolan
gästar Domkyrkan denna tid på året.
”Livets väg – orgelmusik i Påsktid”.
Orgelkonsert med kantor Hans-Gunnar
Engström. Musik av bl.a. J S Bach, César
Franck - ”Pièce Héroique”, D Buxehude och
Esbjörn Svensson.
Söndagen den 21 mars kl 18.00
Lördagen den 2 maj kl 19.00
”Där ljuset sipprar in”
Musikmässa med Tomas Boström.
Tonsättaren och vissångaren Boström framför
musik ur sin uppmärksammade cd med
samma namn, där han tolkar Leonard Cohen
på svenska.
Körkonsert med Visby domkyrkas Oratoriekör
Max Reger: Acht gesânge (op. 38),
August Söderman: Andliga sånger.
Dirigent: domkyrkoorganist Claes Holmgren
Söndagen den 28 mars kl 19.00
”Porträtt av César Franck mor och dotter spelar”
Berith Tivell och Sara Tivell-Naessén spelar
tonsättningar av den franske tonsättaren
César Franck på piano, orgel och
orgelharmonium.
”Orgelafton med Alma”
Orgelkonsert på Fastlagssöndagen med
kantor Alma Hedlund.
Långfredagen den 2 april kl 15.00
Söndagen den 28 februari kl 19.00
Orgelmusik
med domkyrkoorganist Claes Holmgren.
”Sockerchock – sockrade orgeltoner”
Berith Tivell och Claes Holmgren spelar söta
orgeltoner. OBS! Ett allt för stort sockerintag
kan vara skadligt för din hälsa, dock är detta
sockerintag kalori- och kolhydratfritt!
Söndagen den 14 mars kl 19.00
Körkonsert – manskören NS framför ortodox
kyrkomusik. Ett tillfälle att få lyssna till sakrala klanger från den östliga kyrkotraditionen.
Dirigent: Ragnar Håkanson.
Långfredagen den 2 april kl 18.00
”Gravläggningsgudstjänst”
Musikgudstjänst med domkyrkans
ungdomskör Schola Cantorum Visbyensis
under ledning av Claes Holmgren.
Onsdagen den 12 maj kl 19.00
Konsert ”Ljudvågor”.
Till de återkommande evenemangen under
våren hör Gotlands Tonsättarskolas elevprojekt ”Ljudvågor” då ny samtida musik presenteras. Medverkan av bl.a. Gotlandsmusiken.
Söndagen den 23 maj kl 19.00
”Musik i majtid” Körkonsert.
Damkören Camerata Mariae under kantor
Gudrun Wessmans ledning presenterar vårliga
toner.
Söndagen den 6 juni kl 19.00
”Nationaldagskonsert”
Vid 2010-års Nationaldagskonsert medverkar
domkyrkans vokalensemble Nonetten samt
ungdomskören Schola Cantorum Visbyensis
Dirigent: domkyrkoorganist Claes Holmgren.
Söndagen den 11 april kl 19.00
Orgelkonsert
med domkyrkoorganist Claes Holmgren.
Verk av svenska och danska tonsättare.
För ändringar etc. – besök gärna församlingens hemsida,
adress på bladets baksida. Se också lokaltidningarnas
predikoturer på fredagarna.
Download