Om tls Export / Import - the logistic solution Sweden AB

advertisement
Effektivare transporthantering med tls
Förenkla din tull- och transporthantering och håll koll på fraktkostnaderna. Med tls får du ett av marknadens modernaste och
mest flexibla logistikstöd.
tls är godkänt av Tullverket och har stöd för alla större speditörer.
Om tls Export / Import
Moduluppbyggt
Import
Export- respektive importfunktionerna i tls är
uppdelade i tre moduler, eftersom varje företags
behov är olika. Efterhand som behov uppstår, kan
systemet kompletteras med fler moduler.
Med integrering till Tullverkets tulltaxa vet man att
alla skatter, avgifter och valutakurser blir rätt vid
deklarationen.
Till tls Export finns följande moduler:
• Export
• Export EDI
• Export NCTS
EDI och NCTS
Till tls Import finns följande moduler:
• Import
• Import EDI
• Import NCTS
Export
Genom att koppla upp sig mot Tullverkets TDSsystem sparas en hel del pengar istället för att låta
t ex speditörerna göra jobbet. Dessutom kan man
få en del administrativa lättnader.
I tls finns alla förekommande meddelanden för
Tullverket tillgängliga för respektive modul.
tls är ett system godkänt av Tullverket gällande
PKI-säkerhetslösningen.
Exportmodulen innehåller alla de
standarddokument som inte har med själva
transporten att göra. De dokument som ingår är:
• Arabcertifikat
• ATR
• Bankuppdrag
• Bill of Exchange
• Canada Customs Invoice
• EUR.1
• Exportanmälan
• Invoice Ghana
• Invoice Nigeria
• Invoice Sierra Leone
• Marinpolis
• Ursprungscertifikat
Alla dokument är redigerbara direkt på skärmen.
the logistic solution Sweden AB
Skogslyckevägen 29, 352 45 Växjö
Tel: 070-882 50 15 • E-post: [email protected]
www.thelogisticsolution.se
Download