Kommuner och kommunala bolag

advertisement
En avfallshantering i världsklass
Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn
Om Avfall Sverige
 Kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning
 Samhällskontakter, rådgivning, utbildning och utveckling
 Medlemmar är Sveriges kommuner, eller deras kommunbolag, och
därutöver ett hundratal privata företag som associerade medlemmar
 Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett
samhällsansvar
 Vision - ”Det finns inget avfall”
Varför en satsning på export?
Sverige har en avfallshantering i världsklass!

Stor efterfrågan – men liten export

Satsningen ska gynna exporten av
– det svenska avfallskunnandet
– produkter och tjänster inom
avfallssektorn

För att lyckas behöver all samlad
kompetens och erfarenhet bindas
ihop i en enad och kraftfull satsning
En strategi som baseras på
systemkunnande och samarbete
Framgångsfaktorer vid uppbyggnad av
svensk avfallshantering:
- Systemkunnande / helhetssyn
- Samverkansmodellen mellan offentliga och
privata aktörer
Bas för en stark plattform för export
med en unik kombination av
kompetenser, erfarenheter och
möjligheter
Vinster för alla parter
Kommuner och kommunala bolag
– Utvecklande arbetsuppgifter för
medarbetarna
– Intäkter från avfallskunnandet, även vid
studiebesök och utbildningar som
genomförs i Sverige
– Nya impulser och perspektiv utifrån
Svenskt näringsliv, konsulter och
leverantörer inom avfallsbranschen
– Stärkt “affär”, större genomslagskraft
och ökad försäljningsvolym genom
samverkan med kommuner och
kommunala bolag
Alla
– En god image av svensk avfallshantering
– En förbättrad global miljö
Projekt 2012-2013
Nätverk med offentliga och privata aktörer i
svensk avfallshantering med intresse för
export och internationella uppdrag
Arbetsgrupp
Cirka 20 medlemmar i Avfall Sverige som
representerar organisations- och
ägarstrukturer
från olika delar av Sverige
Arbetsutskott
Pågår - Att formulera erbjudanden
1. Vad vill omvärlden ha hjälp med?
2. Vilken typ av kompetenser finns?
3. Vilken modell ska vi ha för
samverkan?
4. Vem betalar?
Målet är att ta fram en produktkatalog med
erbjudanden
Baserat på våra erbjudanden
kommer vi sedan att
 Ta fram en rutin /checklista för att
kanalisera och bedöma
inkommande förfrågningar om
studiebesök, support, etc, för att
kunna prioritera på ett
genomtänkt sätt
 Hitta de rätta
marknadsföringskanalerna
Erbjudanden - preliminära
Fråga:
1. ” Vad ska vi göra på övergripande
nivå utifrån gällande förutsättningar,
regelverk, etc?”
2. “Vi vet vad vi ska göra men hur
hittar vi formen att arbeta med att
nå dit?”
3. “Vi vet vad vi vill uppföra, men hur
gör vi?”
4. “Vi har en anläggning men vi vill bli
bättre på att sköta den och få ut det
mesta av den”
5. Vi vill nå allmänheten, beslutsfattare
och andra intressenter med vårt
budskap”
6. ”Vi vill utbilda vår personal”
Matchande erbjudande:
1. Avfallshantering i hållbar stadsutveckling:
System design, avfallsplanering,
avfallsminimering, insamlings- och
sorteringslösningar, etc.
2. Management på lokal nivå, regional nivå,
branschnivå: Samverkansformer,
organisation, avfallsekonomi, taxekonstruktion
etc.
3. Uppförande av
avfallsanläggningar/insamlingssystem:
Finansieringsmöjligheter, förstudier,
upphandling, projektering, etc.
4. Drift, support och optimering av
avfallsanläggningar/insamlingssystem
5. Kommunikation och kampanjer
6. Utbildning/praktik i Sverige eller i utlandet
Nätverket - offentliga och privata aktörer i
svensk avfallshantering med intresse för
export och internationella uppdrag
 Bas för att forma
erbjudanden
 Får nyhetsbrev några
gånger årligen om vad
som händer
 Välkommen att teckna
upp dig!
Kontakt och information
Projektledare:
Jenny Åström
[email protected]
0766-347510
Arbetsgruppsordförande:
Thomas Nylund
[email protected]
026-178489
www.avfallsverige.se/export/
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards