Resultat av resistensbestämning
VetMIC CLIN staf/strept (version 2016-05) Art. nr. E395129
Djurslag:
Isolat-ID:
Kommentar:
Signatur:
Bakterieart:
Resultat av resistensundersökning
Antibiotika
Penicillin1, 2
MIC
(mg/L)
Staphylococcus spp.3
Streptococcus spp.
Cefoxitin5
Gränsvärden
I
intermediär,
måttligt känslig
R
resistent
≤ 0,12
≤ 0,25
≤2
> 0,12
> 0,25
S. pseudintermedius
≤ 0,5
> 0,5
S. aureus
≤4
>4
≤ 0,5
> 0,5
Cefalotin2, 4
Oxacillin5
Tolkning
S
sensibel,
känslig
Enrofloxacin6, 7
Staphylococcus spp.
7
Fusidinsyra
Staphylococcus spp.
Erytromycin
Klindamycin
Gentamicin7
Staphylococcus spp.
Nitrofurantoin8
Vid urinvägsinfektion
7
Tetracyklin
Tolkningen gäller även för andra tetracykliner
Trimetoprim-Sulfametoxazol
Vid urinvägsinfektion
≤1
≤ 0,5
≤ 0,5
>2
1-2
1-2
>4
≤4
≤ 32
>1
>2
>2
64
> 64
≤ 0,5
> 0,5
≤ 0,5/9,5
≤ 2/38
> 0,5/9,5
> 2/38
För stafylokocker och betahemolyserande streptokocker grupp A, B, C och G gäller tolkningen även för ampicillin och
amoxicillin
2 För stafylokocker gäller S endast om de är känsliga för oxacillin eller cefoxitin.
3 Penicillinasbildande bakterier tolkas som R, MIC anges ej. Amoxicillin-klavulansyra ingår inte i testpanelen men
känsligheten kan tolkas utifrån resultaten för oxacillin och cefoxitin. Alla stafylokocker (inklusive penicillinasbildande)
är känsliga för amoxicillin-klavulansyra förutsatt att de är känsliga för oxacillin eller cefoxitin.
4 Grupprepresentant för 1:a generationens cefalosporiner.
5 För detektion av MRSA (cefoxitin) och MRSP (oxacillin). Om resistens påvisas hos koagulaspositiva stafylokocker ska
diagnosen verifieras enligt (SJVFS 2013:23; "K4").
6 Vid förskrivning av kinoloner beaktas Jordbruksverkets föreskrift: SJVFS 2013:42 Saknr D9.
7 Ej relevant för streptokocker som inte är tillräckligt känsliga för att terapeutiska koncentrationer ska nås vid behandling
8 Koncentrationerna av nitrofurantoin i den här panelen är liksom tolkningskriterierna anpassade för infektioner i
urinvägarna där höga koncentrationer uppnås lokalt.
1
SVA26986-8
1(1)