Racoon silver Zeonite Zeomic

advertisement
Racoon silver Zeonite Zeomic
Vi tar oss friheten att presentera ZEOMIC den helt unika, ofarliga och miljövänliga organiska
produkten. Den gör att textilier, hygien, plast, färg och lackprodukter blir bakteriefria under
hela sin livstid och nu även som filterelement enligt Racoons patenterade behandlingsteknik.
Zeomic är godkänt av EPA och FDA.
Kemikalieinspektionen har bedömt produkten som icke hälso- eller miljöfarlig och är därmed
inte märkningspliktig. Produkten är registrerad hos KEMI. Enligt EU direktivet 98/8/EU är
Zeomic befriad från registrering/notifiering.
Zeomic är en oorganisk antibakteriell tillsats med bl.a. silverjoner (pulver eller ev.
masterbatch) som blandas i grund- eller ytmaterialet (0.5-2.0%). Silverjoner har använts som
tillsats i vatten som bakterie rening i många år. FDA godkände ”Collodial Silver” redan
1938. NASA använder det i sitt dricksvatten i rymdskeppen.
Organiska Triclosan ingår ofta i de vanligt förekommande antibakteriella tillsatserna som
finns på marknaden. Rapporter (Dr. Stuart Levy vid Tufts University i USA) visar att de kan
ge upphov till att nya resistenta bakterier utvecklas men även att Triclosan vid förbränning ger
dioxiner som är skadliga för både människa och miljö. Zeomic är däremot harmlös för både
människor, miljö och djur. Långtidstester har visat att Zeomic inte medverkar till att utveckla
resistenta bakterier.
Problemen med att få bort MRSA (stafylokocker) på sjukhusen är stora och svårlösta.
TOKYO MEDICAL COLLEGE HOSPITAL beslutade därför att bygga en hel barnavdelning
med material som innehåller ZEOMIC detta för att bättre hålla borta bakterierna. En
undersökning som de utfört visar att MRSA(stafylokocker) minskade med 75 % när material
som Zeomic behandling användes. Denna undersökning finns dokumenterad.
Bakteriespridning på sjukhus är också ett aktuellt problem här i Sverige och diskuteras
mycket. På sjukhus och vårdinrättningar kan denna produkt hjälpa till att begränsa
bakteriespridningen.
Download